Държавно устройство на Оман

Оман е абсолютна монархия.

Законодателна власт Редактиране

Оман има двукамарен парламент.

Горната камара на парламента „Държавният съвет“ се избира за срок от 4 години.

Долната камара на парламента „Консултативното събрание“ е в състав от 84 депутати.

Външни препратки Редактиране