Държавно устройство на Турция

Политическата система на Турция

Турция е президентска република.

Мястото на председателя на парламента (отвътре)

Изпълнителна власт редактиране

Президент редактиране

Президента на Турция е държавен глава, той представлява страната в отношенията ѝ с международната общност и олицетворява единството на нацията, гарантира прилагането на конституцията и нормалното функциониране на органите на държавната власт. Президентския мандат е в срок от 5 години и има право най-много два мандата. Кандидатите за президент на републиката трябва да са навършили 40 години към момента на избора.

Законодателна власт редактиране

Законодателен орган на Турция е еднокамарен парламент, състоящ се от 550 депутата, избирани за срок от 4 години, изборната бариера е 10 процента.

Конституция редактиране

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране