Държавно устройство на Черна гора

Черна гора е парламентарна република.

Изпълнителна власт редактиране

Правителството на Черна гора (Влада републике Црне Горе) се състои от министър-председател, вицепремиер и министри.

Президент редактиране

Президента на Черна гора се избира за 5-годишен мандат след преки тайни избори. Правомощията на президента са:

  1. да представлява страната в чужбина;
  2. да обнародва закони чрез укази;
  3. да свиква избори за парламент;
  4. да предлага за одобрение на парламента кандидата за министър-председател и назначаването на председателя и съдиите в Конституционния съд;
  5. да предлага на парламента свикването на референдум.
  6. да дава амнистия;
  7. да удостоява с държавни ордени и награди;
  8. да изпълнява всички останали задължения, предвидени в конституцията на страната.

Президентът на Черна гора е и член на Върховния съвет за сигурност.

Законодателна власт редактиране

Парламент редактиране

Парламентът на Черна гора (Скупштина Републике Црне Горе) е законодателният орган в страната. Той приема всички закони, ратифицира международни споразумения, назначава министър-председателя, министрите от кабинета, както и съдиите във всички съдилища. Също така одобрява бюджета на страната и изпълнява други задължения, определени му според конституцията. Парламентът на Черна гора може да гласува вот на недоверие, и с мнозинство на гласовете да свали правителството. На 6000 души се избира 1 депутат (представител), което води до промяна на общия брой на депутатите в народното събрание на Черна гора (настоящето народно събрание се състои от 78 представители, за разлика от предишното, което се състоеше от 71). Настоящият председател на парламента е Ранко Кривокапич.

Конституция редактиране

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране