Дюнюмът (на турски dönüm) е турска мярка за земна повърхност. Тази единица мярка е назовавана още дьонюм[1], дюлюм, дунум и дулум. Българският синоним на площ от един дюнюм земя е „у̀врат“. Чрез нея турските султански администратори-описвачи са определяли размерите на едно земеделско стопанство за облагане на селяните с данъчни задължения в натура. Дюнюмът представлява квадратна площ с дължина на страните по 40 аршина, т.е. 1600 квадратни аршина. Тази площ е съизмерима с най-популярната съвременна мярка за площ - декар. Изразено в съвременната метрична система, измерената повърхност на един дюлюм е равна на 919,3 m². [2]

Според някои източници, дьонюмът се равнява на около 2 до 2,5 декара като може да се нарича малък и голям дьонюм[3].

Вижте също

редактиране
  1. Лори, Бернар. Османското наследство на Балканите // Даскалов, Румен и др. Преплетените истории на Балканите. Том 3. Споделено минало, оспорвани наследства. София, Издателство на Нов български университет, 2015. ISBN 978-954-535-902-6. с. 416.
  2. Харитонов, Христо. Стари мерки, теглилки и монети в България VІІ-ХХ в., Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2004, с. 79. ISBN 954-427-607-6. Ползва се информация от книгата „Тютюнджиев, И. и др. История на българския народ през ХV-ХVІІ век в таблици, схеми, карти и текстове, Велико Търново, 1994, с. 176
  3. Веков, Манчо. Метричната система в България. София, 2015.