Е-Здраве

(пренасочване от ЕЗдраве)

Е-Здраве (еHealth [1]), също електронно здравеопазване, е относително нов термин за практика в здравеопазването, поддържана от електронни ресурси и комуникации. Разбирането на термина варира, във връзка с вида развитие на конкретната здравната система.

  • Електронен здравен запис – всеки пациент има такъв в съответната здравна информационна система
  • Компютъризиран списък на лекарите и здравните работници
  • еПредписания – предписания на медикаменти, които стават чрез комуникация в Интернет
  • Здравни бази данни и бази от знания, които са достъпни онлайн; управление на знанието (нещо, което солидно се използва в САЩ)
  • Мрежи на здравноизследователските институции и институти (особено в чужбина чрез солидни и сигурни изчислителни бази, които ползват сигурни Интернет връзки, подсигурени от мрежа от първо ниво)

Източници редактиране