Отваря главното меню
Предмети от ебонит.

Eбонит е високо-вулканизиран каучук с голямо съдържание на сяра (30–50%), обикновено с тъмнокафяв или черен цвят. Химически инертен. Много добър изолатор.