Евполем е военачалник на Етолийския съюз от началото на II в. пр. Хр., първо съюзник, а след това противник на римляните им във войните за господство над Елада от това време. През 197 г. пр. Хр. заедно с Архедам предвожда съюзническата конница в битката при Киноскефале[1] и допринася за победата на Фламинин над Филип V Македонски. През 189 г. пр. Хр. Евполем участва в отбраната на Амбракия срещу римската армия. След падането на града е отведен като пленник в Рим.[2] По-нататъшната му съдба е неизвестна.

ИзточнициРедактиране

  1. Walbank, F. W. Philip V of Macedon. Cambridge University Press, 1940. с. 171
  2. Smith, William (ред.). A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Boston, Little, Brown and Company, 1867. т. II, с. 101. Посетен на 24.10.2020.