Евстати Кирков е български политик. Кмет на София от 1908 до 1910 г. По негово време взима трети външен заем за Софийска община за 15 милиона лева, чрез които е продължено строителството на 8 училища и 2 прогимназии.

Евстати Кирков
български политик
Атанас Хранов кмет на София (1 август 1908 – 18 октомври 1910) Константин Батолов