Евфемизмът е дума или фраза, чрез която говорещият или пишещият възнамерява да избегне дума или фраза, която за слушателя или читателя звучи обидно, раздразнително или обезпокоително.

Когато дадена фраза се използва като евфемизъм, тя често става метафора, чието буквално значение е изгубено. Евфемизмите често се използват за прикриване на неприятни или дразнещи понятия, дори и оригиналният термин за тях да не е непременно неприятен или дразнещ. Този вид евфемизъм се използва във връзките с обществеността и в политиката, където понякога се нарича „двойна реч“. Също така, съществуват и евфемизми от суеверие, основани (съзнателно или несъзнателно) върху схващането, че думата има сила да донесе нещастие, както и религиозни, основани на схващането, че някои думи са свещени и неприкосновени или че някои думи излагат на духовна опасност (табу; вижте Етимология и Религиозни евфемизми по-долу).

ЕтимологияРедактиране

Терминът евфемизъм произлиза от гръцката дума εύφημος, която означава „похвален, ласкав, благоприятен“ и води началото си от ευ- (добре-, хубаво-, благо-) + φήμη (реч, слово). Първоначално ευφήμη е дума или фраза, която се използва вместо религиозна дума или фраза, която не може да се изговаря на глас (вижте табу). Примери за думи табу, изискващи използване на евфемизми, са имената на божества, като например Персефона, Хеката, Немезида или Яхве, които не се изричали на глас. Като изрича думи, които да умилостивяват боговете или духовете, говорещият се опитва да си осигури късмет, като спечели благоразположението им.

Историческата лингвистика открива следи от табу деформации в много езици. Няколко такива деформации са известни и в индоевропейските езици при думите за мечка (*rtkos), вълк (*wlkwos) и елен. В различни индоевропейски езици всяка от тези думи има трудна етимология поради табу деформациите – евфемизъм е заместил оригинала, който не се появява в съответния език. В праславянски и повечето славянски езици думата за мечка произлиза от *medu-ed-, което означава „[онзи, който] яде мед“. Дори в съвременния руски език много често се употребява „косолапьій“ – „онзи, който стъпва накриво“ (стъпалата на мечката са обърнати навътре).

„Бягаща пътека“ на евфемизмитеРедактиране

Самите евфемизми могат впоследствие да станат думи табу в процеса, който лингвистът Стивън Пинкър нарича бягаща пътека на евфемизмите (euphemism treadmill) (сравнете закона на Грешам в икономиката).

Думи, първоначално предназначени за евфемизми, могат да загубят евфемистичната си стойност, придобивайки отрицателното значение на думите, които заместват. В някои случаи могат да се използват подигравателно и да станат дисфемизми.

Например думата нужник, самата тя евфемизъм, бива изместена от тоалетна и отходно място. В английски същото става с евфемизма toilet room, който бива заместен с bathroom и water closet, които биват съответно заместени с rest room и W.C.; по същия начин undertaker (собственик на погребално бюро) бива заместен с mortician, а той от своя страна – с funeral director. Освен това, в американския английски значението на думата homely, която първоначално означава „уютен, удобен“ бива потиснато от евфемистичното значение „обикновен, прост, непретенциозен“, а сега се използва просто с оскърбителното значение „грозен“.

Значението се променя с течение на времето. Първоначално думата идиот (от гръцки ιδιώτης „частно лице“, „обикновен човек“) е имала неутрално значение, както и слабоумен. Обаче има тенденция негативното значение да изтиква неутралното, така че бавноразвиващ се се налага вместо тези думи. Сега и този евфемизъм се схваща като груб, поради което се замества с нов термин, като например човек с ментални увреждания (на английски mentally challenged). След няколко десетилетия и този термин вероятно ще представлява сериозно оскърбление. Подобно развитие се наблюдава и при: сакат → недъгав → инвалид → човек с увреждания, макар че в този случай значението също се е разширило: дислектикът или далтонистът не може да бъде наречен сакат.

Бягаща пътека на евфемизмите се наблюдава и при значенията на ругатни и неприлични думи, но в обратна посока. Думи, които някога са наричани „оскърбителни“, по-късно биват описвани като „нецензурни“, а впоследствие – като „нежелателни“.

Също така се наблюдава, макар и много по-рядко, „бягаща пътека на дисфемизмите“. Един съвременен пример е глагола да прееба, който придобива в жаргона значение „да измамя“, „да прекарам“, а по-късно – „да надвия“, „да победя“. В американския английски типичен пример е глагола в 3 л. ед. ч. sucks (смуче), който се използва в израза „That sucks“, означаващ „това е много неприятно“ и който води началото си от описанието за орален секс в жаргона. Тези дисфемизми се развиват в края на 20 век от крайно вулгарни, почти неприемливи фрази.

Класификация на евфемизмитеРедактиране

Много евфемизми спадат към една от следните категории:

 • Термини от чужд произход (копулация, уриниране и т.н.)
 • Съкращения (д за „дупе“, е за „еба“ и т.н.)
 • Абстракции (онова, работа и т.н.)
 • Косвено описание (отзад, интимни части и т.н.)
 • Изопачено произношение (ега(х) ти за „еба(х) ти“, „пиниз“, вместо „пенис“, в английски: freakin за fuck, shoot за shit и т.н.)
 • Игра със съкращения (в английски: barbecue sauce (сос за барбекю) за „bull shit“ (вулгарен израз за „глупости“), sugar honey ice tea („леден чай със захар и мед“) за „shit“, Maryland farmer (фермер от Мериленд) за „motherfucker“ и т.н.)

За определени термини се спори, дали са евфемизми или не са. Например фразата човек с увредено зрение се определя като политически коректен евфемизъм за сляп. Обаче „увредено зрение“ има по-широк смисъл, например има хора, чието зрение е частично (с едно око, с намалено зрение и т.н.), които могат да бъдат изключени от групата на слепите. Поради това се използва и евфемизмът „незрящ“.

Има три антонима на термина евфемизъм: дисфемизъм, какофемизъм и силна дума. Дисфемизъм означава или оскърбителна, или хумористична дума и според употребата се противопоставя на термина какофемизъм, който означава оскърбителна дума, обикновено използвана умишлено. Терминът силна дума се отнася главно за думи или фрази, използвани при спорове, за да представят гледната точка на говорещия (пишещия) така че да изглежда по-правилна.

Еволюция на евфемизмитеРедактиране

Евфемизмите могат да се образуват по много начини. Перифразата или описателното предаване е един от най-обичайните – да се „заобиколи“ дадена дума, като се предаде нейното значение, без да се изрича самата дума. С течение на времето перифразата се възприема като установен евфемизъм за дадена дума или понятие.

В английски широко разпространен начин на образуване на евфемизми е изопачаване на произношението на дадена дума табу (например ругатня), за да се образува евфемизъм. Този начин е известен като табу деформация. В английски има изключително голям брой табу деформации, много от които се отнасят до неприлични думи. В американския английски думи, които са неприемливи за телевизионните предавания, като например fuck, могат да се представят като деформация, например freak [fri:k] (приумица; особняк, чудак) – дори и в детските рисувани филми. За същата цел могат да се използват и думи от кокни римувания – да бъде наречен някой на английски berk звучи по-малко обидно, отколкото ако бъде наречен cunt, макар че berk е съкратено от Berkshire Hunt („беркширска ловна дружина“), което се римува с cunt („вулва“).

Бюрократичните организации, например армията и големите корпорации, често умишлено, а понякога злонамерено, плодят много евфемизми. Организациите създават изрази на двойна реч, за да описват неприятни действия, за да изглеждат неутрални или безобидни. Например в английски за радиацията, изпусната от неправилно работеща атомна централа, се използва терминът sunshine units (единици слънчева светлина).

Армията често убива хора по време на война, понякога умишлено, понякога погрешка, като в двойната реч първото се нарича неутрализиране на цел (на английски: neutralizing the target), а второто косвени жертви (на английски: collateral damage). Обичайният термин за войник, убит случайно от страната, на която се бие, е загинал от приятелски огън. Стрелбата по хора се нарича „поразяване на меки цели“, за разлика от стрелбата по бойни машини – „твърди цели“. Екзекуция е установен евфемизъм за умъртвяване на човек със или без съдебен процес.

По подобен начин се създават евфемизми за неприятни явления, свързани с промишлеността, като например замърсяване на околната среда може да се смекчи с обгазяване или изтичане – описание на физическия процес, а не на вредните последици от него. Понякога може да се използва просто специална техническа терминология, вместо популярни названия, но извън точността, на техническата терминология липсват емоционалните оттенъци, а неин недостатък е липсата на контекста на реалния живот.

Евфемизми за ругатниРедактиране

Думите и изразите в ругатните се вземат от три области: религия, отделителна система и секс. Самите ругатни са толкова разпространени едва от известно време: тяхната ограничена публична употреба става обществено приемлива през последното десетилетие, но все още има множество думи и изрази, които не могат да бъдат използвани в учтив разговор. Общият признак за приемливост е например използването на дадена ругатня в най-гледаното време по телевизиите или в присъствие на деца. В английски damn (проклятие) (и повечето други религиозни ругатни) са приемливи и, вследствие на това, са евфемизми за изразяване на много „трудносмилаеми“ чувства. Ругатните в английски, свързани с отделителната система, като например piss и shit, може да са приемливи в разговор между възрастни, но в присъствие на деца за предпочитане е да се използват евфемизми като Number One (номер едно) и Number Two (номер две). Повечето от сексуалните термини и изрази или остават неприемливи за обща употреба, или преживяват радикална реабилитация (например: пенис и вагина).

Религиозни евфемизмиРедактиране

Християните използват евфемизми за Бог и Исус Христос, за да избягват напразното споменаване на името му, което би било нарушение на Десетте Божи заповеди (Изход, 20:7). За да се избягва предизвикване на силата на лукавия, също се използват евфемизми за ад, проклятие и дявол.

Евфемизми, свързани с отделителната системаРедактиране

Глаголите уринирам и дефекирам не са евфемизми, а се използват преди всичко в медицински контекст. Основните славянски думи за тези понятия, пикая и сера, се смятат за вулгаризми, въпреки че думата пикоч се използва в съвременните преводи на Библията на български (във Втора книга на царете, 18:27 и Исаия, 36:12). Река Пикла в Област Пловдив, например има и евфемистично име Тикла.

Думата тор от евфемизъм за животински изпражнения, използвани за наторяване на растения, в български е придобила по-широк смисъл – използва се и за изкуствен тор. Подобно е положението и в други славянски езици, където се използват различни думи, но по подобен начин, например в полския: nawóz (оборски тор) и nawozy sztuczne (изкуствени торове). В руския обаче думата навоз има по-тясно значение: „оборски тор“, както в сръбския думата гној (там за тор в по-широк смисъл се използва думата гнојиво, например вештачко гнојиво, „изкуствен тор“).

Има и известен брой по-дълги перифрази за отделяне, които се използват например за извинение пред компания, като отивам до едно място или трябва да свърша една работа и т.н. Жаргонните изрази, които не са нито специално евфемистични, нито са дисфемистични, като например да пусна една вода, образуват отделна категория.

Сексуални евфемизмиРедактиране

За гениталиите се използва срамни части. Слабини и чатал се отнасят до по-широка област от тялото, но са евфемистични, когато се използват за обозначаване на гениталиите.

Практически всички останали термини от сексуалния жаргон все още се смятат за нецензурни и неприемливи, дори и евфемизмите.

Евфемизми за смърттаРедактиране

В българския език има множество евфемизми, свързани със смъртта, гроба и с други понятия, свързани със смъртта. Практиката да се използват евфемизми за смъртта води началото си от поверието, че изричане на думата „смърт“ поканва смъртта да дойде. Така, за някой, който умира, се казва, че „си отива“, че „предава Богу дух“, че „издъхва“и т.н., понеже „краят му е дошъл“. За умрелия се казва, че „си е отишъл“, че „ни е напуснал“, че „е отишъл на оня свят“ (като се има предвид рая) и, най-вече, че „е починал“ или че „е покойник“.

За мъртвото тяло също се използват евфемизми, като например „тленни останки“, обаче се срещат и дисфемизми като „храна за червеите“.

Съвременните евфемизми, свързани със смъртта, понякога са доста цветисти, като за умрелия или погребания се казва, например че „е гушнал букета“. В английски има множество такива примери: passed away (буквално: „заминал“, „отишъл си“), passed on, bit the big one, bought the farm („купил ферма“), croaked („пукнал“), given up the ghost („предал Богу дух“), kicked the bucket („ритнал кофата“), gone south („заминал на юг“), shuffled off this mortal coil (от „Хамлет“ от Уилям Шекспир), assumed room temperature („приел стайна температура“), six feet under („шест фута/два метра под земята“), pushing up daisies („бута маргаритките нагоре“).

Евтаназията също привлича евфемизми: да отърва някого от мъките или да приспя някого, като последната фраза се използва предимно за животни.

Има и редица евфемизми за убийство с употреба в различни стилове, например „пречуквам“, „очиствам“, „премахвам“, „пращам на оня свят“, „светя маслото на някого“, „погубвам“, „лишавам от живот“.

В началото на „Дванадесетте стола“ от Илф и Петров майсторът на ковчези Безенчук смайва Воробянинов със своята класификация на хората по евфемизмите, които използват за своите покойници.

Двойна речРедактиране

Това, което отличава двойната реч от другите евфемизми, е нейната преднамерена употреба от страна на правителствени, военни и корпоративни служители. От друга страна двойната реч се отличава от жаргона по това, че двойната реч се опитва да обърка и да замъгли истината, докато жаргонът често предоставя по-голяма прецизност за онези, които го разбират (а неволно обърква онези, които не го разбират). Пример за двойна реч е думата загуби (на английски: casualties), използвана от военните вместо мъртви или убити – което може да се окаже, че е опит да се прикрие фактът, че са убити хора. Често в термина загуби се включват и ранените, неспособни да воюват повече.

Характерен пример за двойна реч е евфемизмът „приятелски огън“ за атака от страна на „своите“.

Автори, като Ноам Чомски и Джордж Оруел, са писали изчерпателно за опасността да се позволи такива евфемизми да формират възприятията на обществеността и държавната политика.

Насилнически антикултурни групи и техните апологети имат собствена двойна реч, в която например „саботаж“ и „вандализъм“ се замества с „пряко действие“.

Общи примериРедактиране

По-долу са дадени няколко общоизвестни евфемизми:

 • репресиран се отнася за всеки, който е лежал в лагери, разстрелян или умъртвен с глад[1] Архив на оригинала от 2007-09-30 в Wayback Machine. по политически причини или без причина;
 • правя любов с някого или спя с някого се има предвид „имам сексуални отношения с някого“;
 • работник по чистотата се отнася за „боклукчия“ или „метач“;
 • хигиенист се отнася за „чистач“;
 • служител се отнася за „работник“;

Други примери:

 • „Човекът почина" вместо „Човекът умря".
 • „Чух, че си имал известни премеждия" вместо „Чух, че си преживял катастрофа".[1]

В американския английски има евфемизми, които не се използват в британския английски например Where can I wash my hands? (Къде мога да измия ръцете си?) или Where can I powder my nose? (Къде мога да напудря носа си) за Where can I find a toilet? (Къде мога да намеря тоалетна? или Къде е тоалетната?). Ако този въпрос бъде зададен в англоезична страна в Европа, човек може да се окаже в помещение, където няма тоалетна, а само мивка. От друга страна, директният въпрос, зададен от европеец, който не знае тези евфемизми, би се сторил груб за американците.

Повечето от споменатите евфемизми обаче са широко известни думи и изрази. За разлика от тях, често пъти в разговор между близки приятели и познати се използват ситуационни евфемизми, отнасящи се за трети лица. В този случай използваните евфемизми са един вид алюзия. Например в телевизионния сериал Принцът от Бел Еър, семейство Бенкс (които са черни), обсъждат новия приятел на Хилари, който се оказва бял, като използват висок като евфемизъм на бял. Уил, който явно не е схванал, коментира, че единствено той бил забелязал, че новият приятел е бял.

Инфлацията на професионални титли е подобна на бягащата пътека на евфемизмите. Например инженерните професии традиционно отстояват престижа на титлата инженер пред другите технически професии, при които се наблюдава тенденцията да го присвоят. Повечето от хората, които се наричат софтуерни инженери или мрежови инженери, всъщност не са дипломирани инженери. В английския език се наблюдават дори крайни случаи, като sanitation engineer (хигиенен инженер) за чистач или портиер, които по-скоро се цитират като шега, отколкото да се използват сериозно. (В близкото минало евфемизми от подобен характер са създавани и в български, например оператор на млеконадойна единица за овчар или кравар). Понастоящем се наблюдава и разширено използване на думата manager (ръководител), която успешно навлиза като чуждица („мениджър“) в българския икономически живот със същото евфемистично значение (продуктов мениджър за XXX вместо търговец на XXX стоки). Това налага използването в английския на пояснителни прилагателни (напр. executive manager, т.е. „изпълнителен ръководител“, съответстващ на българските изпълнителен директор или неговите заместници) или на нива (C-level manager). Практиката на уточненията, разделящи евфемизма от основното значение, още не е навлязла в българския език.

В рисувания телевизионен сериал „Семейство Флинтстоун“, Фред Флинтстоун постъпва на работа като управител на голяма жилищна сграда и се премества да живее там. Собственикът на сградата му дава титла, в която се използва думата инженер, за да изглежда длъжността му по-важна, отколкото е в действителност. Когато Фред и жена му се преместват, паркират неправилно колата пред сградата, а един полицай започва да му пише известие за глоба. Фред съобщава на полицая, че е инженер по поддръжката на сградата. Полицаят се обръща към него и му казва: „Не ме интересува, дали ти си портиерът, разкарай тази кола веднага!“

Вижте същоРедактиране

ЛитератураРедактиране

 • Rawson, Hugh, A Dictionary of Euphemism & Other Doublespeak, second edition, 1995. ISBN 0517702010
 • R.W.Holder: How Not to Say What You Mean: A Dictionary of Euphemisms, Oxford University Press, 501 pages, 2003. ISBN 0198607628
 • Maledicta: The International Journal of Verbal Aggression (ISSN US 0363 – 3659)

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране