Египетски божества по семейства

Великата Енеада от ХелиополисРедактиране

       НунАтум (или Ра)
      ┌───┴───┐
      │ │
     Шу───┬─Тефнут
      ┌──┴───┐
      │ │
     Нут──┬──Геб
  ┌───────┬───┴──┬───────┐
  │ │ │ │
Озирис─┬─Изида Сет НефтидаХор (Той не винаги се причислява към тази Енеада)

Огдоадата на ХермополисРедактиране

НунНонет
КекКекет
АмонАмонет
HehHehet

Хелиополска триадаРедактиране

ХеприРаАтум

Култ към БастетРедактиране

Бастет─┬─АтумMiysis

Мемфиска триадаРедактиране

Птах─┬─СехметНефертум JFO

Едфуска триадаРедактиране

Хор───┬───ХатхорХарсомтус (Хор младши)

Тиванска триадаРедактиране

Амон─┬─МутХонсу

Елефантинска триадаРедактиране

Хнум─┬─СатетАнук

Медамудска триадаРедактиране

Râttaouy─┬─МонтуХарпаре

Ерментска триадаРедактиране

IounytМонтуРатауи