Египетският йероглиф е символ (йероглиф) от писмената система на Древен Египет, използвана за писане на египетски език.

Йероглифи върху египетска погребална плоча
Част от папируса на Ани, показващ плавно йероглифно писмо.

Според самите древни египтяни йероглифите и самото изкуство на писането на думи им е дарено като знание от бог Тот. Умението да се пише е било високо ценено в древен Египет, понеже за придобиването му се е искало много време – за да се обучи за писар едно момче трябва още от най-ранна възраст да бъде поверено на грижата на духовниците. При това само момчетата от знатни семейства са имали право и възможност да постъпят в училищата към храмовете. Обучението е започвало с писане на йероглифи с пръчица върху глинени плочки, след което се преминава към писане с тръстиково пръчица и мастило върху папирус.

Залезът на йероглифното писмо настъпва при римския император Константин Велики, който през 313 г. налага християнството като официална религия в рамките на Римската империя, в чиито граници по това време е и Египет. Храмовете на древните египетски божества са затворени. Самата религия отдавна върви към своя залез (все пак Египет е управляван последните столетия от гръцката династия на Птолемеите). Но този акт води до загубата на центровете, в които се преписват и четат древните текстове – и оттук до загубата на самото умение да се разчитат йероглифите. За дълги години човечеството ще бъде лишено от способността да чете древноегипетските текстове.

Напредък в разчитането им се осъществява по времето на експедицията на Наполеон. Тогава е разпален интереса на Западната цивилизация към културата на древен Египет. Но дълги години учените във Франция, Англия и Германия ще вървят по грешната насока да приемат йероглифите за нищо повече от идеограми – т.е. картинки без фонетично значение. Голямата крачка при разчитането на йероглифите е намирането на Розетския камък – плоча, съдържаща един и същи текст написан на гръцки, с йероглифно писмо и с йератическо писмо. През 1822 г. Жан-Франсоа Шамполион пръв дешифрира някои от йероглифите – той се справя със задачата с помощта на името „Птолемей“, което е четимо на гръцки и ясно различимо на йероглифния текст, понеже е оградено в картуш. Той доказва, че йероглифите са много повече от картинки на понятия, които се обозначават чрез тях – а именно че те представят и звуци.

Основните групи йероглифи са:

  • Идеограми – представят понятието, което изобразяват (напр: слънце, планина, човек, ходя, ям и др.). Обозначават се като след йероглифа се постави детерминираща чертичка (т.е. | – вертикална чертичка)
  • Фонограми – представят звук/звуци. В зависимост от това колко звука включват те биват:
    • едносъгласни
    • двусъгласни
    • трисъгласни

Външни препратки

редактиране
 
Портал
Портал „Африка“ съдържа още много статии, свързани с Африка.
Можете да се включите към Уикипроект „Африка“.