Его състояние е термин от трансакционния анализ, измислен от Ерик Бърн. То представлява психологическа същност, която е устроена като набор от чувства и идеи, които се проявяват в определени модели на поведение, тоест като сбор от поведенчески реакции.[1]

Схема на трите его състояния, както и на основните трансакции между тях. Най-отгоре е родителя, в центъра е възрастният, а най-отдолу детето. В тази схема възрастният е в центъра, защото трябва да бъде главното его състояние, което да управлява зрялата личност.

Его състоянията са несъзнавани по своята същност, но може да се осъзнаят в процеса на развитие на индивида, когато едно от тях – възрастният вземе контрола над другите две състояния родител и дете. Възможно е наведнъж да са включени две или повече его състояния и тогава говорим за контаминиране или още казано заразяване.[2] Примерно даден човек твърди, че е във възрастния, когато говори по дадена тема, но по интонацията и други характерни белези (невербално поведение, мимики, жестове и други) се вижда емоционалност, която е по присъща на его състояние дете. Това второ състояние остава скрито, тоест несъзнавано.

Източници

редактиране
  1. Ирена Левкова, Жизнен сценарий и развитие на личността, изд. Фабер, 2003, стр. 19, ISBN 954-775-266-9
  2. Ирена Левкова, Жизнен сценарий и развитие на личността, изд. Фабер, 2003, стр. 20, ISBN 954-775-266-9