„Езиков свят“ („Orbis linguarum“) е българско филологическо научно списание, създадено през 2000 г. и издавано от Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Езиков свят
Информация
Категории филологическо
Издател Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Първи брой 2000 г.
Периодичност шестмесечно
Държава  България
Език български
Главен редактор проф. Магдалена Костова-Панайотова
ISSN 1312 – 0484

„Езиков свят“ публикува материали, посветени на езикознанието, методиката на преподаването, съпоставителните изследвания, лингвокултурологията и литературоведските изследвания. На страниците му получават отзвук научни събития, публикуват се отзиви и рецензии.

В редакционната колегия на изданието са изявени учени от Германия, САЩ, Китай, Сърбия, Русия, България и Албания.

На страниците на „Езиков свят“ публикуват преподаватели и изследователи не само от Югозападния университет, но и техни колеги от различни университети. То е трибуна и за младите научни работници. Във всеки брой гостуват и известни чуждестранни учени.

Периодичност – 2 книжки годишно.

Главен редактор е проф. Магдалена Костова-Панайотова.

ISSN 1312 – 0484.

От 2012 г. списанието е включено в CEEOL (Централно- и Източноевропейска онлайн библиотека) и в Ulrich's Periodicals Directory (Справочник на периодичните издания Ulrich). Изданието е включено в ERIH PLUS и Scopus.

Външни препраткиРедактиране