Тази статия е за групата от индивиди. За икономическата групировка вижте ТИМ.

Екип или тимспорта) или тийм (на английски: team) е група от хора или отбор, работещи или спортуващи заедно, обединени около изпълнението на някаква задача или постигането на поставена цел.

Националният футболен тим на Швейцария, 2006 г.

Екипите са подходящи за изпълнение на задачи с висока сложност и много взаимозависими подзадачи. Екип също може да бъде синоним на отбор или част от отбор. Екипът е подгрупа на отбора, която е взаимозависима и отговаря за цялостното постижение в определена област в състезателното представяне.

Обикновено екипите имат членове с допълнителни умения, които могат да подпомагат координираните усилия, което позволява на другите членове да увеличат максимално силните си страни и да сведат до минимум своите слабости.

Видове екипи редактиране

Тийм към проект редактиране

Тийм, който работи по определен проект координирано и с поставена задача за постигането на конкретна цел по проекта.

Мултидисциплинарни екипи редактиране

Мултидисциплинарните екипи включват няколко специалисти, които независимо третират няколко сегмента на проблема, като се съсредоточават върху сегмента, който е тяхната специалност. Проблемите, които се решават, могат или не могат да бъдат свързани с другите проблеми, върху които са фокусирани останалите членове на екипа.

Интердисциплинарни екипи редактиране

В интердисциплинарните екипи (воен.) промените в ролите на основните членове на екипа са чести, които могат да поемат и задачи, обикновено изпълнявани от други членове на екипа.

Международни екипи редактиране

Глобални тимове или също така международни екипи (в спорта) [1].

Често членовете на глобалните тимове са също и членове на различни под-тиймове. Глобалните тимове могат да работят както и като част от краткотрайни проекти и работа по тях, както и по-продължителни проекти. Глобалните тиймове представляват уникално предизвикателство към мениджърите и тийм лидерите (виж тийм мениджмънт), заради културните различия, различните комуникативни стилове, езици и стилове на операции (воен.). (виж NetOps)

Източници редактиране

Виж още редактиране