В популярната употреба, ексцентризъм или ексцентричност се отнася до необичайно или странно поведение от страна на даден индивид. Това поведение се възприема обикновено като необичайно или ненужно, без да е явно или очевидно неадекватно. То контрастира с „нормалното“ поведение, почти универсално средство, чрез което индивидите в обществото решават проблемите си и подреждат определени приоритети в ежедневието. Хората, които системно показват ексцентрично поведение биват наричани ексцентици или „чудаци“. Някои характеристики на ексцентриците:

  • Необичайно поведение
  • Идеалисти
  • Силно любопитство
  • Вманиачени в хоби или хобита
  • Знаят в самото начало на своето детство, че са различни от другите
  • Високо интелигентни
  • Упорити и прями
  • Необичайни навици на живот или хранене
  • Не се интересуват от становищата или компанията на другите
  • Закачливо или злонамерено чувство за хумор