Електрически мотрисен влак БДЖ серия 32.000

Електрически мотрисен влак БДЖ серия 32.000 (ЕМВ 32) – съветски електрически мотрисен влак за БДЖ производство на Рижкия Вагоностроителен Завод (латв. Rīgas Vagonbūves Rūpnīca, RVR). Известен също като ЭР25.

Мотрисен влак серия 32.000
ЕМВ 32 107/108 (ЭР25)
ПроизводителRīgas Vagonbūves Rūpnīca (RVR) – Латвия (Латвия)
Производство1969 – 1979
Следващ модел33.000
Междурелсие1435 mm
Предназначениемотрисен влак
Колоосна формулаВ′о-В′о+ 2'-2' + 2'-2' + В′о-В′о
Период на експлоатацияот 1970 г.
Спецификации
Дължина102 160 mm
Маса246 000 kg
Макс. мощност1320 kW
Макс. скорост80 km/h
Служебно тегло64 900 kg
Сцепно тегло64 900 kg
Вид ток и напрежениеAC ~25 kV 50 Hz
Натоварване на ос16,23 t
Диаметър на задвижващите колооси1050 mm
Електрически мотрисен влак БДЖ серия 32.000 в Общомедия

История редактиране

Eлектрическите мотрисни влакове (ЕМВ) серия 32.000 се появяват в БДЖ през 1970 г. Строени са в Рижкий вагоностроительный завод – СССР (днес Латвия) специално за БДЖ. Базиран е на съществуващите вече влакове на RVR ЭР9 и ЭР2. Влаковете са със стандартното за България (и по-голямата част от света) междурелсие от 1435 мм.

От 1988 до 1991 е произвеждана и доставяна подобрена версия на влака, получила в БДЖ серия 33.000 (ЭР33).

Характеристики редактиране

ЕМВ серия 32.000 се състои от 4 вагона – два тракционни и два прикачни (в случая апаратни, токоснемащи) вагона, която е неделима. Най-малкият (основен) тракционен вариант на един ЕМВ се състои от две тракционно-апаратни групи, а всяка група има един тракционен и един прикачен междинен вагон. Възможно е 2 мотрисни влака да бъдат присъединени заедно и управлявани като един.

Влаковете от серия 32.xxx се захранват с променлив ток, напрежение 25kV и честота 50Hz. Всеки състав е съоръжен с четири четириполюсни тягови двигателя с последователно възбуждане и вградена система за охлаждане и вентилация. Двигателите са с номинална мощност 210kW, при напрежение 825V. Влаковете имат вградена акумулаторна батерия тип 90КН-125, кадмий-никелова, с капацитет 125Ah/110V.

Конструктивна скорост – 130 km/h, ограничена до 110 km/h през 2002 година вследствие напредналата амортизация на подвижния състав. Ускорението от 0 до 80 km/h е за около 30 секунди.

Конструкция редактиране

 
Диаграма на БДЖ 32 серия с основните конструктивни елементи (Обозначено със зелено: талиги с тягови двигатели)

В тракционния вагон местата за сядане са 70 места в 1 салон и 88 в две отделения в апаратния, общо – 316 места за целия влак. В предната част на тракционния вагон се намира кабина за управление, входно-изходно преддверие за персонала, колетно-багажно отделение с двустранно разположени двукрили врати, входно-изходно преддверие за пътници. В задната част се намират второ входно-изходно преддверие и тоалетната. Вагонът е върху две талиги, върху които са тяговите двигатели (по един за всяка колоос). За прикачния вагон входно-изходните преддверия са в двата края, където са и тоалетните. Върху вагона са разположени токоснемателят, главният въздушен прекъсвач и други апарати и устройства. Двата вагона (тракционен и прикачен) са напълно комплектована експлоатационна единица, но за съставянето на един ЕМВ е необходима още една. Целта е да се получи симетричност на влака и безпроблемна смяна на посоката на движение на влака.

Експлоатация редактиране

Първоначално всички ЕМВ серия 32.000 са били зачислени в жп депа Подуяне и Горна Оряховица. С тях започва обслужването на крайградските и директните пътнически превози между населените места по електрифицираните участъци от железопътната мрежа. С напредването на електрификацията и броят на ЕМВ се разширява и периметърът на обслужваните маршрути и депата, в които се базират. Към 1979 г. от доставените 79 комплектни ЕМВ по различни причини са бракувани 3, а останалите 76 броя домуват в жп депа: София, Горна Оряховица, Пловдив, Варна, Бургас. Към 2007 г. са бракувани още 10 броя, а останалите се намират в общи линии в същите депа. По време на експлоатацията си са в общ график с ЕМВ серия 33.000. От около 2005 година частично се подменят с влакове Desiro на Siemens серия 30.000 и 31.000.

Експлоатационни и фабрични данни за ЕМВ 32.000[1] редактиране

В експлоатация
Нарязана
В ремонт (ГПР,ПР, КР;)
Спряна от експлоатация; бракуван
ЕМВ Експлоатационен номер год. Бележки
първон. от 1988 г.
1 32 – 01 32 001.0 1970 Бракувани
1994 г.
232 – 01 32 201.6
232 – 02 32 202.4
32 – 02 32 002.8
2 32 – 03 32 003.6 1971 Бракувани
2002 г.
232 – 03 32 203.2
232 – 04 32 204.0
32 – 04 32 004.4
3 32 – 05 32 005.1 1971 Бракувани
1994 г.
232 – 05 32 205.7
232 – 06 32 206.5
32 – 06 32 006.9
4 32 – 07 32 007.7 1971 Бракувани (2017 г.),
нарязани в г. Добрич - 2021 г.
232 – 07 32 207.3
232 – 08 32 208.1
32 – 08 32 008.5
5 32 – 09 32 009.3 1971
232 – 09 32 209.9
232 – 10 32 210.7
32 – 10 32 010.1
6 32 – 11 32 011.9 1971
232 – 11 32 211.5
232 – 12 32 212.3
32 – 12 32 012.7
7 32 – 13 32 013.5 1971
232 – 13 32 213.1
232 – 14 32 214.9
32 – 14 32 014.3
8 32 – 15 32 015.0 1971 от 2020 г. с №
9452 0432 015-0/
9452 0432 016-8
232 – 15 32 215.6
232 – 16 32 216.4
32 – 16 32 016.8
9 32 – 17 32 017.6 1971 Бракувани
1999 г.
232 – 17 32 217.2
232 – 18 32 218.5
32 – 18 32 018.5
10 32 – 19 32 019.8 1971 Бракувани
1998 г.
232 – 19 32 219.8
232 – 20 32 220.6
32 – 20 32 020.8
11 32 – 21 32 021.8 1971 Бракувани
2002 г.
232 – 21 32 221.4
232 – 22 32 222.2
32 – 22 32 022.6
12 32 – 23 32 023.4 1971 Изолация в депо Мездра
232 – 23 32 223.0
232 – 24 32 224.8
32 – 24 32 024.2
13 32 – 25 32 025.9 1971 Бракувани
1999 г.
232 – 25 32 225.5
232 – 26 32 226.3
32 – 26 32 026.7
14 32 – 27 32 027.5 1971 Бракувани
1998 г.
232 – 27 32 227.2
232 – 28 32 228.0
32 – 28 32 028.0
15 32 – 29 32 029.1 1971 от 2012 г. с №
9452 0432 029-1/
9452 0432 030-9
232 – 29 32 229.8
232 – 30 32 230.5
32 – 30 32 030.9
16 32 – 31 32 031.7 1971
232 – 31 32 231.3
232 – 32 32 232.1
32 – 32 32 032.5
17 32 – 33 32 033.3 1971 Изолация в депо Г. Оряховица
232 – 33 32 233.9
232 – 34 32 234.7
32 – 34 32 034.1
18 32 – 35 32 035.8 1971 от 2012 г. с №
9452 0432 035-8/
9452 0432 036-6
232 – 35 32 235.4
232 – 36 32 236.2
32 – 36 32 036.6
19 32 – 37 32 037.4 1971 от 2020 г. с №
9452 0432 037-4/
9452 0432 038-2
232 – 37 32 237.0
232 – 38 32 238.8
32 – 38 32 038.2
20 32 – 39 32 039.0 1971
232 – 39 32 239.6
232 – 40 32 240.4
32 – 40 32 040.8
21 32 – 41 32 041.6 1971 от 2012 г. с № 9452 0432 041-6/
9452 0432 042-4.
Изолация в депо Карлово
232 – 41 32 241.2
232 – 42 32 242.0
32 – 42 32 042.4
22 32 – 43 32 043.2 1972
232 – 43 32 243.8
232 – 44 32 244.6
32 – 44 32 044.0
23 32 – 45 32 045.7 1972 от 2012 г. с №9452 0432 045-7/
9452 0432 046-5.
Изолация в депо Карлово
232 – 45 32 245.3
232 – 46 32 246.1
32 – 46 32 046.5
24 32 – 47 32 047.3 1972
232 – 47 32 247.9
232 – 48 32 248.7
32 – 48 32 048.1
25 32 – 49 32 049.9 1972
232 – 49 32 249.5
232 – 50 32 250.3
32 – 50 32 050.7
26 32 – 51 32 051.5 1972
232 – 51 32 251.1
232 – 52 32 252.9
32 – 52 32 052.3
27 32 – 53 32 053.1 1972
232 – 53 32 253.7
232 – 54 32 254.5
32 – 54 32 054.9
28 32 – 55 32 055.6 1972
232 – 55 32 255.2
232 – 56 32 256.0
32 – 56 32 056.4
29 32 – 57 32 057.2 1972 Бракувани и
нарязани 2021 г.
232 – 57 32 257.8
232 – 58 32 258.6
32 – 58 32 058.0
30 32 – 59 32 059.8 1972 Бракувани
2002 г.
232 – 59 32 259.4
232 – 60 32 260.2
32 – 60 32 060.6
31 32 – 61 32 061.4 1972
232 – 61 32 261.0
232 – 62 32 262.8
32 – 62 32 062.2
32 32 – 63 32 063.6 1972 Бракувани (2017 г.),
нарязани в г. Добрич - 2021 г.
232 – 63 32 263.6
232 – 64 32 264.4
32 – 64 32 064.8
33 32 – 65 32 065.5 1972 Изолация в депо Тулово
232 – 65 32 265.2
232 – 66 32 266.1
32 – 66 32 066.3
34 32 – 67 32 067.1 1972 Бракувани и
нарязани 2021 г.
в Г. Оряховица
232 – 67 32 267.7
232 – 68 32 268.5
32 – 68 32 068.9
35 32 – 69 32 069.7 1972 от 2012 г. с №
9452 0432 069-7/
9452 0432 070-5
232 – 69 32 269.3
232 – 70 32 270.1
32 – 70 32 070.5
36 32 – 71 32 071.3 1972 Бракувани в депо Варна, 2021 г.
232 – 71 32 271.9
232 – 72 32 272.7
32 – 72 32 072.1
37 32 – 73 32 073.9 1972 Изолация на Варна Фериботна
232 – 73 32 273.5
232 – 74 32 274.3
32 – 74 32 074.7
38 32 – 75 32 075.4 1972 от 2012 г. с №
9452 0432 075-4/
9452 0432 076-2
232 – 75 32 275.0
232 – 76 32 276.8
32 – 76 32 076.2
39 32 – 77 32 077.0 1972 Бракувани (2017 г.),
нарязани в г. Добрич - 2021 г.
232 – 77 32 277.6
232 – 78 32 278.4
32 – 78 32 078.8
40 32 – 79 32 079.6 1972 Бракувани

2010 г. Изолация в Кулата. Нарязани 2022 г. в Карлово.

232 – 79 32 279.2
232 – 80 32 280.0
32 – 80 32 080.4
ЕМВ Експлоатационен номер год. Бележки
първон. от 1988 г.
41 32 – 81 32 081.2 1972 от 2012 г. с № 9452 0432 081-2/
9452 0432 082-6.
Изолация в депо Г. Оряховица
232 – 81 32 281.8
232 – 82 32 282.6
32 – 82 32 082.0
42 32 – 83 32 083.8 1972
232 – 83 32 283.4
232 – 84 32 284.2
32 – 84 32 084.6
43 32 – 85 32 085.3 1972 Бракувани
2002 г.
232 – 85 32 285.0
232 – 86 32 286.7
32 – 86 32 086.1
44 32 – 87 32 087.9 1973 Бракувани
2004 г.
232 – 87 32 287.5
232 – 88 32 288.3
32 – 88 32 088.7
45 32 – 89 32 089.5 1973 Опожарена
232 – 89 32 289.1
232 – 90 32 290.9
32 – 90 32 090.3
46 32 – 91 32 091.1 1973
232 – 91 32 291.7
232 – 92 32 292.5
32 – 92 32 092.9
47 32 – 93 32 093.7 1973
232 – 93 32 293.3
232 – 94 32 294.1
32 – 94 32 094.5
48 32 – 95 32 095.2 1973
232 – 95 32 295.8
232 – 96 32 296.6
32 – 96 32 096.0
49 32 – 97 32 097.8 1974
232 – 97 32 297.4
232 – 98 32 298.2
32 – 98 32 098.6
50 32 – 99 32 099.4 1974
232 – 99 32 299.9
232 – 100 32 300.6
32 – 100 32 100.0
51 32 – 101 32 101.8 1974 Бракувани 2010 г.
Изолация в Кулата. Нарязани 2022 г. в Карлово.
232 – 101 32 301.4
232 – 102 32 302.4
32 – 102 32 102.6
52 32 – 103 32 103.4 1974 Бракувани (2017 г.)
нарязани в г. Добрич - 2021 г.
232 – 103 32 303.0
232 – 104 32 304.8
32 – 104 32 104.2
53 32 – 105 32 105.9 1974 Бракуван, депо Пловдив (към 2015 г.)
232 – 105 32 305.5
232 – 106 32 306.3
32 – 106 32 106.7
54 32 – 107 32 107.5 1974
232 – 107 32 307.1
232 – 108 32 308.9
32 – 108 32 108.3
55 32 – 109 32 109.1 1974 Изолация в депо Бургас
232 – 109 32 309.7
232 – 110 32 310.5
32 – 110 32 110.9
56 32 – 111 32 111.7 1974 Бракуван, база Калояновец (към 2011 г.)
232 – 111 32 311.3
232 – 112 32 312.1
32 – 112 32 112.5
57 32 – 113 32 113.3 1975
232 – 113 32 313.9
232 – 114 32 314.7
32 – 114 32 114.1
58 32 – 115 32 115.8 1976
232 – 115 32 315.4
232 – 116 32 316.2
32 – 116 32 116.6
59 32 – 117 32 117.4 1976 Горял, депо Пловдив (към 2015 г.)
232 – 117 32 317.0
232 – 118 32 318.8
32 – 118 32 118.2
60 32 – 119 32 119.0 1976 от 2020 г. с №
9452 0432 119-0/
9452 0432 120-8
232 – 119 32 319.6
232 – 120 32 320.4
32 – 120 32 120.8
61 32 – 121 32 121.6 1976
232 – 121 32 321.2
232 – 122 32 322.0
32 – 122 32 122.4
62 32 – 123 32 123.2 1976 Изолация
232 – 123 32 323.8
232 – 124 32 324.6
32 – 124 32 124.0
63 32 – 125 32 125.7 1977 от 2012 г. с №
9452 0432 125-7/
9452 0432 126-5
232 – 125 32 325.4
232 – 126 32 326.5
32 – 126 32 126.5
64 32 – 127 32 127.3 1977 от 2020 с №
9452 0432 127-3/
9452 0432 128-1
232 – 127 32 327.9
232 – 128 32 328.7
32 – 128 32 128.1
65 32 – 129 32 129.9 1977
232 – 129 32 329.5
232 – 130 32 330.3
32 – 130 32 130.7
66 32 – 131 32 131.5 1977 от 2020 г. с №
9452 0432 131-5/
9452 0432 132-3
Изолация Г. Оряховица
232 – 131 32 331.1
232 – 132 32 332.9
32 – 132 32 132.3
67 32 – 133 32 133.1 1977 Бракувани
1997 г.
232 – 133 32 333.7
232 – 134 32 334.5
32 – 134 32 134.9
68 32 – 135 32 135.6 1977 от 2020 г. с №
9452 0432 135-6/
9452 0432 136-4
232 – 135 32 335.3
232 – 136 32 336.0
32 – 136 32 136.4
69 32 – 137 32 137.2 1978 от 2020 с №
9452 0432 137-2/
9452 0432 138-0
232 – 137 32 337.8
232 – 138 32 338.6
32 – 138 32 138.0
70 32 – 139 32 139.8 1978 Бракувани и
нарязани (2012 г.)
232 – 139 32 339.4
232 – 140 32 340.6
32 – 140 32 140.6
71 32 – 141 32 141.4 1978
232 – 141 32 341.0
232 – 142 32 342.8
32 – 142 32 142.2
72 32 – 143 32 143.0 1979
232 – 143 32 343.6
232 – 144 32 344.4
32 – 144 32 144.8
73 32 – 145 32 145.5 1979 от 2012 г. с №
9452 0432 145-5/
9452 0432 146-3
горял 2022 г. в Монтана
232 – 145 32 345.2
232 – 146 32 346.9
32 – 146 32 146.3
74 32 – 147 32 147.1 1979 от 2020 г. с №
9452 0432 147-1/
9452 0432 148-9. Нарязани, София.
232 – 147 32 347.7
232 – 148 32 348.5
32 – 148 32 148.9
75 32 – 149 32 149.7 1979 Бракувани
2004 г.
232 – 149 32 349.3
232 – 150 32 350.1
32 – 150 32 150.5
76 32 – 151 32 151.3 1979
232 – 151 32 351.9
232 – 152 32 352.7
32 – 152 32 152.1
77 32 – 153 32 153.9 1979 от 2012 г. с № 9452 0432 153-9/
9452 0432 154-7. Бракувани (2017 г.),
нарязани в г. Добрич - 2021 г.
232 – 153 32 353.9
232 – 154 32 354.3
32 – 154 32 154.7
78 32 – 155 32 155.4 1979
232 – 155 32 355.1
232 – 156 32 356.8
32 – 156 32 156.2
79 32 – 157 32 157.0 1979
232 – 157 32 357.6
232 – 158 32 358.4
32 – 158 32 158.8

Вижте също редактиране

Литература редактиране

  • Агоп Мелконян. „Влакове“. ДИ „Отечество“, 1985.
  • Подвижен състав и средства за сигнализация в БДЖ. ДИ „Техника“, 1976.
  • Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).

Външни препратки редактиране

Бележки редактиране