Електронен аналог

Електронни аналози се наричат атоми, които в последния слой имат равен брой електрони в еднакви по вид подслоеве, при сходно запълване на предпоследния слой.

Вижте същоРедактиране