Електронна проводимост

Електронната проводимост е примесна проводимост на полупроводник. Проявява се, когато в полупроводников кристал се внесат примеси. Английският термин за този тип проводимост е n-conductivity.