Разпределение на електрическа енергия

(пренасочване от Електроразпределение)

Разпределението на електрическа енергия е подотрасъл на електроенергетиката, включващ последния етап (преди продажбата) при доставката на електричество до крайните потребители.[1]

Разпределение на електрическа енергия
КИД-2008
-D. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
-35. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
-35.1. Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
→35.13. Разпределение на електрическа енергия
Разпределение на електрическа енергия в Общомедия

Електроразпределителната система пренася електрическа енергия от далекопроводите до потребителите. Обикновено електрическите мрежи са със средно напрежение (по-малко от 50 kV), електрически подстанции и трансформатори на стълб, жични инсталации с ниско напрежение (по-малко от 1 kV) и понякога електромери.

Електроенергийната промишленост е близо век държавна собственост, но в началото на 70-те години на 20 век част от развитите държави започват да дерегулират и приватизират този сектор, което води до образуването на пазари на електроенергията. Основен елемент там е премахването на естествения монопол върху генерирането, предаването и разпределението на тази енергия. По този начин електричеството се превръща в комодити. Това разделение довежда до развитието на нова терминология за описването на стопанските единици.

  1. Europa - RAMON - Nomenclature Detail View // ec.europa.eu. Посетен на 6 април 2021.