Електростатична индукция

Електростатичната индукция е процес,при който по повърхността на проводник,намиращ се в електростатично поле,се натрупват некомпенсирани положителни и отрицателни заряди,т.нар.индуцирани заряди.

Опит.1Редактиране

Сложете метална плоскост върху обло тяло така, че да може да се върти свободно. Наелектризирайте линия. Когато приближите достатъчно близко линията, плоскостта започва да я преследва.

Опит.2Редактиране

Метална пластинка е поставена в еднородно електростатично поле създадено от външни заряди.Под действието на електричните сили свободните електрони в метала се преместват и част от тях се натрупват върху едната повърхност на пластинката.Върху противоположната страна се натрупват некомпенсирани положителни заряди.Преместените върху повърхността заряди създават вътрешно поле.Натрупването на зарядите по повърхността на метала продължава до момента,в който полето на преместените заряди уравновеси външното поле,тогава казваме ,че металът достига състояние на електростатично равновесие.

Обяснение на опитаРедактиране

Всеки проводник поставен във външно електростатично поле,достига състояние на електростатично равновесие, при което интензитета на електростатичното поле в проводника е нула.В електростатичното равновесие некомпенсираните електрични заради се разпределят само по повърхността на проводника,но не в неговия обем.

ИзточнициРедактиране

•Физика и астрономия за 11 клас ,,модул 2" ,Виктор Иванов, изд. ,,Просвета"

  • Забавни опити по физика, Драгия Иванов, изд. „Просвета“

Вижте същоРедактиране