Ематия е първото познато от историята име на земите на Древна Македония. То е елинизирана форма на тракийско название, свързано и произхождащо от името на тракийския владетел Ематион (Ематий) на част от историческата област, а именно тази между реките Вардар и Бистрица.[1]

  1. Петров, Петър и Христо Темелски. Църква и църковен живот в Македония, 2003, с. 5.