Ембриологията е наука, изучаваща възникването и развитието на човешкия зародиш по време на неговото вътреутробно развитие. Ембриологията е наука пряко свързана с цитологията и хистологията. Разглежда и обяснява различни феномени в областта на развитието на човешкото тяло. Неделима част от нея е тератологията.

Класификация редактиране

Ембриологията се разделя на обща, специална и патологична (тератология). [1]

Обща ембриология редактиране

Занимава се с началното развитие на човека: оплождане, бластогенеза, имплантация, зародишеви обвивки и плацентата, както и началните фази на развитие и факторите, които могат да повлияят това развитие.

Специална ембриология редактиране

Занимава се с развитието на отделните системи.

Източници редактиране

  1. Ембриология medpedia.framar.bg