Емил Василев Иванов (1970), български учен-археолог, преподавател по Църковна археология и християнско изкуство

Емил Иванов
български археолог
Роден
1970 г. (50 г.)

Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Научна дейност
Област Археология
Образование Софийски университет
Работил в Софийски университет

БиографияРедактиране

Завършва Средното специално художествено училище за приложни изкуства в Троян, теология и история на изкуството в СУ „Св. Климент Охридски“ с дипломна работа на тема „Мозайките в църквата „Св. Виталий“ в Равена, иконографски анализ“ (1991 – 1996).

През 1997 – 2001 специализира с докторат по археология във Фридрих Александър университет в ЕрлангенНюрнберг („Das Bildprogramm des Narthex im Rila-Kloster in Bulgarien unter besonderer Berücksichtigung der mittelalterlichen Wasserweizyklen auf dem heiligen Berg Athos“.

През 2002 г. е преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 2003 – 2004 г. е научен сътрудник в Държавен архив Бамберг („Wichtige Urkunden zu Kloster und Gemeinde Münchaurach“). Между 2004 и 2010 г. е главен асистент, а от 2010 г. редовен доцент по Църковна археология в СУ „Св. Климент Охридски“. 2009 – 2010 г. специализира в Германския археологически институт в Берлин и Рим. Учредител на магистърска програма Християнска археология и научната периодика „Християнска археология и изкуство“. Член на AGCA (Arbeitsgemeinschaft Christliche Archäologie) и Асоциацията на византинистите и медиевистите в България, почетен член на Görres-Gesellschaft / Freiburg i.B. (2009), Christlich-archäologisches Seminar Марбург (2013) и Historisches Kolleg Мюнхен (2014).

Помощник-ръководител на археологическите разкопки на средновековната крепост „Кулата-Градот“ Ракитово (2009 – 2013); консултант на археологическите проучвания на средновековен манастир Урвич (2011 – 2013) и средновековния некропол на Анхиало (Поморие) (2012). През 2020 г. възстановява археологическото проучване и укрепване на крепостта "Кулата-Градот" в Ракитово.

През 2004 – 2008 г. е гл. редактор на сп. „Богословска мисъл“, от 2012 г. издател на мнографичната поредица „Християнска археология и изкуство в България“. Гостпрофесор в университетите в Йена (2006, 2011, 2014), Рим (2007, 2009), Прешов (2011), Берлин (2012), Мюнхен (2013/14), Ерланген (2014), Виенската академия на науките (2012) и Немския археологически институт в Берлин (2010), 2017 – 2020 г. експертен сътрудник в Югоизточноевропейския-български културен институт (Методиев център) в Елванген.

ПроектиРедактиране

 • „Манастири в Софийска епархия на БПЦ, теренни проучвания“ – СУ „Св. Климент Охридски“ (2005 – 2006)
 • Prosopographie zur Christlichen Archäologie“ – РІО, Colleggio di Campo Santo Teutonico (2007 – 2012)
 • „Раннохристиянско изкуство в Албания. Приноси към изследването на християнската култура на Балканите“ – СУ „Св. Климент Охридски“ (2011 – 2013)
 • „Български приноси в археологическото проучване на Балканите“ (2012)
 • Периодика „Християнска археология и изкуство“ (2013-,)
 • „Корпус на античните саркофази в България“, съвместно с Christlich-archäologisches Seminar der Universität Marburg (2014-,)
 • Корпус на раннохристиянските църкви в България (2015 – 2020)
 • Документално проучване по повод 140 юбилей на българо-германските дипломатически отношения (2019)
 • Документално проучване на средновековни ръкописи за живота на св. Методий в Държавен архив Бамберг (2020 – 2021)

МонографииРедактиране

 • Das Bildprogramm im Narthex des Rila-Klosters in Bulgarien unter besond. Berücksichtigung der Wasserweihezyklen. Erlangen 2002.
 • Wichtige Urkunden von Kloster und Gemeinde Münchaurach. – Quellen zur Heimatgeschichte, Bd. 5, Aurachtal 2008.
 • Фрагменти от миналото. Някои особености на саркофазната пластика от ІV век. С., 2008.
 • Балканите и готското арианство през VІ век в исторически и археологически свидетелства. – ГСУ/БгФ, т. VІІ. С., 2012.
 • Раннохристиянско и средновековно изкуство от Албания. Каталог към изложбата „Aлбания – позната и непозната“. Християнска археология и изкуство, С. 1, 2013.
 • Frühchristliche Kunst und Architektur in Bulgarien vom 4. bis 6. Jh. Ellwangen 2020.

ИзточнициРедактиране