Ениания е област на Древна Гърция близост до Ламия в съвременна централна Гърция, която съответства приблизително на долината по горното течение на Сперхей.

Изглед от съвременна Ениания.

Регионът носи името си от племето на енианите, които обитавали този район. Името се среща в римско време, а първо е споменато от Теопомп.

Ениания граничела с Долопия на запад, с Ойтея на юг, със земята на малийците на изток, и с Фтиотида на север. [1] Районът бил ограничен на север от Отрис, а на запад от Велухи. Главен град бил Ипати.

Плутарх пише, че енианите някога били изгонени от Тесалия от лапитите, след което се установили в горното поречие на Сперхей.

ИзточнициРедактиране

  1. H. Kramolisch, Ainianes Der Neue Pauly, Brill Online, 2013.