Енян е последният каган на Уйгурския каганат, управлявал през 846 – 848 година.

Енян
уйгурски каган
Починал

Той е избран за каган след разгрома на уйгурите от империята Тан и смъртта на по-големия си брат Уге. С оцелелите уйгури се укрива известно време при кумоси и шъуей, но преследван от войските на Тан, през 848 година заминава на запад, след което няма сведения за него.

Уге каган на Уйгурския каганат (846 – 848)