Епархии на Охридската архиепископия

Това е списък на епархиите на Охридската архиепископия в периода 1018-1400 година, според изследванията на историка Иван Снегаров.[1] По-новите изследвания върху териториалния обхват през ХI-ХII в. са отразени в монографията на Иван Божилов за Охридската архиепископия.[2]

Епархия Център Други градове и области Бележки
Охридска Охрид Преспа, Мокра, Кичево Епархията е пряко подчинена на архиепископа.
Костурска Костур Корешча, Колония, Воюса, Мора, Девол (до XI или XII век) Прототронна епархия.
Главиницка Главиница Канина (до XI или XII век), Неаниск
Мъгленска Мъглен Просек, Морихово, Сетина, Острово, Заодрия
Пелагонийска Битоля Прилеп, Велес
Струмишка Струмица Радовиш, Конеч
Морозвиздка Морозвизд Козяк, Славище, Злетово, Луковица, Пиянец, Малешево В края на XIII век е отделена от архиепископията.
Велбъждка Велбъжд Сунтяск, Германея, Теример, Стоб, Долни Сунтяск, Разлог В края на XII век е отделена от архиепископията. През 1366-1371 отново за кратко е част от нея.
Софийска Средец Перник, Суково, Свенеапос В края на XII век е отделена от архиепископията.
Нишка Ниш Мокро, Коблос, Топлица, Свърлиг В края на XII век е отделена от архиепископията.
Браницка Браничево (до края на XI век)
Моровиск (от края на XI век)
Сфентером, Гронцос, Дивишищ, Истаглага, Бродариск В края на XII век е отделена от архиепископията.
Белград Градец, Енц, Главентин, Бела църква В края на XII век е отделена от архиепископията.
Сремска Срем В края на XII век е отделена от архиепископията.
Скопска Скопие Винец, Премор, Луково, Принип В края на XIII век е отделена от архиепископията. През 1366-1371 отново за кратко е част от нея.
Призренска Призрен Хвостно, Лесковец, Брет В края на XII век е отделена от архиепископията. През 1366-1371 отново за кратко е част от нея.
Липенийска Липений В началото на XIII век е отделена от архиепископията.
Сервийска Сервия Епархията е предмет на спорове с Цариградската патриаршия и многократно преминава от едната църква в другата.
Дръстърска Дръстър През XI или XII век преминава към Цариградската патриаршия.
Будинска Будин В края на XII век е отделена от архиепископията.
Раска Рас В началото на XIII век е отделена от архиепископията.
Орейска Орея През XI или XII век преминава към Цариградската патриаршия.
Чернишка Черник През XI или XII век преминава към Цариградската патриаршия.
Химарска епархия Химара През XI или XII век преминава към Цариградската патриаршия.
Дринополска Дринопол През XI или XII век преминава към Цариградската патриаршия.
Веленска Вела През XI или XII век преминава към Цариградската патриаршия.
Ботрот През XI или XII век преминава към Цариградската патриаршия.
Янинска Янина През XI или XII век преминава към Цариградската патриаршия.
Козилска Козил През XI или XII век преминава към Цариградската патриаршия.
Петренска Петра През XI или XII век преминава към Цариградската патриаршия.
Стагийска Стаги През XI или XII век преминава към Цариградската патриаршия.
Верийска Верия Епархията е предмет на спорове с Цариградската патриаршия и многократно преминава от едната църква в другата.
Деволска Девол Отделена през XI или XII век от Костурската епархия.
Сланишка Сланица Отделена през XI или XII век от Мъгленската епархия
Гребенска Гребена Отделена през XI или XII век от Костурската епархия.
Канинска Канина Отделена през XI или XII век от Главенишката епархия.
Дебърска Дебър Отделена в края на XI век от Охридската епархия. В края на XIII век е отделена от архиепископията. През 1366-1371 отново за кратко е част от нея.
Бренот Образувана е през XI век и обхваща власите и вардариотите в целия диоцез, дотогава пряко подчинени на архиепископа.
Сярска Сяр През 1366-1371 за кратко е част от архиепископията.
Драмска Драма През 1366-1371 за кратко е част от архиепископията.
Кавалска Христопол През 1366-1371 за кратко е част от архиепископията.
Италийска

Карта редактиране

 
Епархии на Охридската архиепископия към 1020 година

Бележки редактиране

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия, т.1. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Марин Дринов“, 1995, [1924]. с. 163-187, 189-194, 339-340.
  2. Божилов, Иван. Глава II.2. "Граници и епархии 1019-1186 г. // Българската архиепископия XI-XII век. Списъкът на българските архиепископи. София, 2011.