Ересиарх (на гръцки: αἱρεσιάρχης, от hairesis – учение, arche – власт) е основател или водач на еретическо учение или движение.

По традиция понятието ересиарх се употребява от представителите на официалната ортодоксална християнска доктрина (православни или католици) по отношение на основателите или водачите на религиозни направления в ранното християнство, които са отречени от официалната църква като ереси.

Сред по-известните ересиарси в историята на християнството са: