Етеричномаслени култури

(пренасочване от Етерично-маслени култури)

Обща характеристика редактиране

Етеричномаслените растения са широко застъпени в растителния свят – около 30 % от ботаническите семейства включват видове с етеричномаслено съдържание. Повечето от тези видове са диворастящи и само част от тях се отглеждат като полски или градински култури.[1]

Етеричните масла при отделните растения се синтезират и се натрупват в различни органи:

Натрупването на масла става в характерни образувания, наречени „вместилища“. Според местоположението си, вместилищата се разделят на две групи:

 • външни (екзогенни) – простите жлезисти власинки, сложните жлезисти власинки, жлезистите люспи, жлезистите петна
 • вътрешни (ендогенни) – екскреторните клетки, шизогенните вместилища, смесените шизо-лизигенни вместилища

Познаването на характерните за всяко етеричномаслено растение вместилища е важно, за да се избегнат неправилните начини на прибиране и манипулация, които биха довели до загуба на етерични масла.

Приложение на етеричните масла редактиране

 • във фармацевтиката – използват се добре изразените бактерицидни свойства на тези масла за получаване на лекарства[2]
 • в хранително-вкусовата промишленост – като консерванти и подправки
 • в парфюмерийната промишленост – за получаване или като добавка на парфюми, кремове, сапуни и шампоани.

Извличане на етерични масла редактиране

Използват се 4 начина на извличане на етеричните масла:[3]

 • Извличане чрез дестилация с водна пара – използва се способността на горещата водна пара, преминала през суровината, да отнася със себе си етеричните масла, които са лесно летливи.
  • варианти: водна, водно-парна, парна и вакуумна дестилация;
  • отделяне: след охлаждане и кондензация в приемник сместа има два слоя, поради различното специфично тегло на водата и етеричното масло.
 • Извличане чрез разтворители – използва се способността на летливи и нелетливи разтворители да разтварят етеричните масла.
  • екстракция — извличане с летливи разтворители (бензин, етер и др.), при което се получава конкрет
  • мацерация – извличане с нелетливи разтворители (животински и растителни мазнини), при което се получава екстракт
  • при обработка на конкректа и екстракта със спирт при ниска температура се получава абсолю (етерично масло).
 • Извличане чрез поглъщатели – използва се способността на някои суровини (от етерично-маслени култури) да изпаряват етерични маса и на други – да поглъщат от въздуха изпарени етерични масла.
  • като поглъщатели се използват животински мазнини, активен въглен и др.
  • полученият продукт се нарича помада, който се подлага на допълнителна обработка за отделяне на етеричното масло.
 • Извличане по механичен начин – прилага се за култури, които съдържат големи количества етерично масло (цитрусовите плодове). Извличането става чрез пресуване и центруфугиране на получения сок.

Списък на етеричномаслените култури в България редактиране

Вижте също редактиране

Източници редактиране