Етимология (от гръцки ετυμον – истинско, първоначално, действително значение, и logos – „наука“) е наука за произхода и развитието на думите.[1]

Изследват се по-ранните форми на думата, измененията в значението и конотациите ѝ, значението и произхода на морфемния ѝ състав; разпространение в чужди езици и влияние от тях, повлияване на нейното значение от употребата и значението на други думи.

Изучава произхода на думите, но не като система, а като отделни лингвистични явления.

Литература

редактиране

Източници

редактиране
  1. Пашова, Галина и др. Речник на чуждите думи в българския език. Първо издание. Пловдив, Хермес, 2001. ISBN 954-459-841-6. с. 207.