Етники етерия (на гръцки: Εθνική Εταιρεία, Национално общество) е тайна гръцка националистическа организация, създадена през ноември 1894 година от редица млади офицери, които проповядват мегали идеята. Тяхната цел е да съживят морала на страната и да подготвят освобождаването на гърците, които все още са под управлението на Османската империя.

Етники етерия
Информация
Печат на Етники етерия

СъздаванеРедактиране

През август 1894 година офицерите създават първоначално военна лига, която на 12 ноември 1894 година се трансформира в Етники етерия. Статутът на организацията е уреден с три устава.

Първият устав е от деня на основането и не е известен, вторият устав е от 4 септември 1895 година, а третият е от 5 декември 1896 година. Уставите се намират в архива на генерал Панайотис Данглис. И в двата устава като цел на Етники етерия в член 1 се посочва, че ще работи за:

Събуждане на националното чувство, защита на интересите на поробените гърци и подготовка за тяхното освобождаване на всяка цена.[1]

Тайният характер на организацията се уточнява в член 2. Етники етерия е военна организация и нейните членове до октомври 1895 година (тогава е приет за член и генерал Данглис) са само младите офицери, в Етники етерия могат да членуват само професионални военни лица, между които според втория устав могат да членуват и цивилни, но военният компонент остава доминантен докрай и определя дейността на организацията.[2]

През септември 1895 са назначени цивилни, свързани с организацията на Олимпийските игри, включително Димитриос Викелас,[3] макар той да твърди, че дава приятелски натиск, играейки само финансовa роля и после бързо се отказва от нея.[4] През 1896 година Етники етерия организира гръцко четническо движение в Македония, с цел засилването на гръцките претенции към областта.

Популизмът на Етники етерия се смята за отговорен за избухването на Гръцко-турската война от 1897. След загубата на Гърция във войната Етерията е разпусната под натиска на министър-председателя на Гърция Георгиос Теотокис.

БележкиРедактиране

  1. Δαγκλής, Π. Αναμνήσεις – έγγραφα – αλληλογραφία. Το αρχείο του. Επιμέλεια Ξ. Λευκοπαρίδη, τ. Α, Αθήναι, 1965, σ. 136; Γενικό Επιτέλειο Στρατού, Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Αθήνα, 1993, σ. 317. според текста на устава от 1896 г. публикуван в Γενικό Επιτέλειο Στρατού, Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος..., σ. 315–317.
  2. Γιανουλόπουλος, Γ. Η ευγενής μας τύφλωσις...“..., σ. 36–52.
  3. Llewellyn Smith, Michael (2004). Olympics in Athens 1896: The Invention of the Modern Olympic Games. Profile Books Limited, 49-50
  4. Llewellyn Smith, Michael (2004). Olympics in Athens 1896: The Invention of the Modern Olympic Games. Profile Books Limited, 149-150.