Регионални етнографски проучвания на България

„Регионални етнографски проучвания на България“ е поредица сборници издавана от Етнографския институт към БАН.

Регионални етнографски проучвания на България
Издателство Етнографския институт към БАН
Оригинален език български
Вид сборници

Всеки сборник разглежда конкретен етнокултурен регион. Той включва студии, написани от различни автори, които представят многостранно народната култура на съответния край: традиционни поминъци, жилище, облекло, хранене, народен светоглед, народна медицина, обичайно право, календарни и семейни обичаи, игри и танци, говор. Отделните томове са илюстрирани със скици, чертежи, рисунки, цветни и черно-бели снимки. Изследвана е традиционната народна култура и бит в отделни етнокултурни области на България за периода от втората половина на XIX до средата на ХХ век.

От поредицата „Етнографски проучвания на България“ са отпечатани следните томове:

  • Добруджа (1974)
  • Пирински край (1980)
  • Капанци (1985)
  • Пловдивски край (1986)
  • Кариоти (1989)
  • Софийски край (1993)
  • Родопи (1994)
  • Странджа (1996)
  • Ловешки край (1999)
  • Сакар (2003)