Етюдът (на френски: étude; в превод изследване, учение) е инструментална музикална композиция, обикновено кратка, със значителна трудност и предназначена за осигуряване на практически материали за усъвършенстване на определено музикално умение. Традицията на писането на етюди се появява през ранния XIX век. От огромния брой етюди от тази ера, някои от тях все още се използват като учебни материали (по-специално работи на Карл Черни и Муцио Клементи), както и някои от големите композитори като Фредерик Шопен, Франц Лист и Клод Дебюси, които постигат място в днешния концертен репертоар. Етюдите, написано през XX век включват тези, тясно свързани с класическите (Дьорд Лигети) и тези, които изискват напълно неортодоксална техника (Джон Кейдж).

Шопеновия Етюд Op. 10, № 2: бърза хроматична гама в дясната ръка се използва за развиване на по-слабите пръсти на дясната ръка. Повечето етюди са написани, за да подобрят определено техническо умение.