Железопътна линия Дупница – Бобов дол

железопътна линия в България

Железопътната линия Дупница – Бобов дол е единична, електрифицирана железопътна линия с нормално междурелсие (1435 mm), намираща се в югозападна България, област Кюстендил.

Железопътна линия 51
Информация
Тип нормална (1435 mm)
Статус закрита за пътническо движение от 10.12.2017 г.
Крайни гари Дупница, Бобов дол
Започва от Дупница
Свързани линии Железопътна линия 5
Станции 6
Номер линия 51
Пусната 1 юли 1917 г.
Собственик НКЖИ
Дължина 19,087 km
Брой линии единична
Междурелсие 1435 mm
Електрификация 25 кV, 50 Hz
Работна скорост 40 km/h
Максимален наклон 23,5 ‰
Минимален радиус 300 m

ИсторияРедактиране

Теснопътна (600 mm) линияРедактиране

Теснопътното железопътно отклонение Дупница – Бобов дол е построено след завършване на теснопътния участък Радомир – Левуново по разпореждане на Щаба на действащата армия за осигуряване извозването на каменни въглища, необходими за експлоатацията на железопътната линия по долината на река Струма и за местните индустриални предприятия. От гара Дупница в посока към Бобов дол трасето преодолява голяма разлика във височината - 91,68 m на разстояние оот около 3 km. За да се намали големият наклон, досгигащ до 50 ‰ са построени две глухи обръщателни станции, поради което тя се удължава и достига 26,285 km. Строителството на линията се извършва от втора строителна железопътна рота от 11 декември 1916 г. до 1 юли 1917 г. През 1920 г. със „Закона за уреждане положението на строените за военни нужди през време на Европейската война жп линии“, участъкът заедно с още няколко е предадена на БДЖ за обществено ползване.

Нормална (1435 mm) линияРедактиране

Порасналите нужди на страната от каменни въглища поради развитие на транспорта и индустрията, както и ограниченото използване на дърва за огрев през 30-те години налагат да се увеличи добивът на каменни въглища от мина „Бобов дол“. За да се осигури извозването им е решено да се построи нормална жп линия от Дупница до Бобов дол.

Дупница – Бобов дол (600 mm)
  София
  0+000 Дупница
   Кулата
  5+200 сп. „Крушовица“
  8+600 Големо село
  12+000 сп. „Разметаница“
  18+200 Мламолово
  21+900 Бобов дол
  24+900 мини „Бобов дол“
Дупница – Бобов дол (1435 mm)
  Линия 5 (София)
  0+000 (90+512) Дупница
   Линия 5 (Кулата)
  8+250 Големо село
  9+950 Мало село
  13+278 Мламолово
  16+700 сп. „Банковица“
  18+680 Бобов дол

Голяма част от трасето на тази линия минава по набелязаната за строеж в перспектива магистрална линия Костенец – Самоков – Дупница – Кюстендил. Строителството започва на 10 февруари 1941 г., но скоро е преустановено. Възстановено е след 9 септември 1944 г. Линията е завършена през 1949 г., а от 1 февруари 1950 г. влиза в редовна експлоатация.

Дължината на линията е 19,087 km, с минимален радиус на кривите – 300 m и максимален наклон 23,5 ‰. В началото на 90-те години е електрифицирана.

От 10.12.2017 г. пътническото движение по линията е преустановено.

Технически съоръженияРедактиране

ГариРедактиране

име на гарата приемно-отправни коловози (ПОК) осигурителна инсталация
брой ПОК максимална полезна дължина минимална полезна дължина
Дупница 9 598 462 РУКЗ
Големо село 4 615 506 РУКЗ
Бобов дол 2 433 400 РУКЗ

МостовеРедактиране

междугарие намира се на km обща дължина, m изграден от препятствие
Дупница – Големо село 0+988 19,50 стоманобетон път
Дупница – Големо село 1+120 112,50 стоманобетон път Е-79 и река
Дупница – Големо село 1+840 32,00 стоманобетон път
Дупница – Големо село 2+030 68,00 стоманобетон път
Дупница – Големо село 7+097 18,50 стоманобетон път
Дупница – Големо село 7+510 28,00 стоманобетон река
Големо село – Бобов дол 14+663 18,50 стоманобетон път

През 1946 г. по железопътната линия е построен един тунел с дължина 319,20 m. Намира се от км 3+714 до км 4+033.

Вижте същоРедактиране

ЛитератураРедактиране

  • Симеонов, Начо. Железопътният транспорт в България – 1866 – 1983 година. София, Държавно издателство „Техника“, 1987.
  • Деянов, Димитър. Железопътната мрежа в България – 1866 – 1975 година. София, ВТУ „Т. Каблешков“, 2005.