Железопътна спирка

Железопътната спирка е участък от железопътна линия, предназначен за спиране на влакове за качване и слизане на пътници. Не е задължително да се осигурява продажба на билети за пътуване. Някои от тях играят ролята на разделни постове по жп линията.

Железопътна спирка Вегенщет в Саксония-Анхалт, Германия

В отличие от железопътната гара спирката няма пътни разклонения, поради което на единична железопътна линия не може да се използва за пропускане на следващи или насрещни влакове. Спирката не разполага също и със специални съоръжения за обслужване на товари (товарене и разтоварване).

Обикновено спирките са оборудвани с перони, облекчаващи достъпа на пътниците до влаковете. Те често разполагат със сграда със служебно помещение, с чакалня или поне навес за чакащите.

Вижте същоРедактиране