Железопътната спирка е участък от железопътна линия, предназначен за спиране на влакове за качване и слизане на пътници. Не е задължително да се осигурява продажба на билети за пътуване. Някои от тях играят ролята на разделни постове по жп линията.

Железопътна спирка Вегенщет в Саксония-Анхалт, Германия

За разлика от железопътната гара спирката няма жп стрелки (жп коловозоразклонения), поради което не може да се използва на единична железопътна линия за пропускане на движещи се в същата посока следващи по ред жп превозни средства или на влакове, идващи откъм срещуположни направления . Спирката не разполага също и със специални съоръжения за товарене и разтоварване на товари.

Обикновено спирките са оборудвани с перони, облекчаващи достъпа на пътниците до влаковете. Те често разполагат със сграда със служебно помещение, с чакалня или поне навес за чакащите.

Вижте също редактиране