Жива Етика (на руски: Живая Этика; на немски: Lebendige Ethik; на френски: Éthique де Vie) има и друго равностойно, но по-малко известно значение Агни Йога – философско и етично учение, което обхваща всички страни на битието – от космологични проблеми до ежедневния човешки живот. Това учение се основава на книгите, написани от Елена и Николай Рьорих през първата половина на 20 век в сътрудничество с Учителите на Изтока.[1]

Оригинални издания от книгите за Живата ЕтикаРедактиране

Книгите на Живата Етика са подредени според мястото и годината на издаване:

 1. „"Листи от градината на Мория. (Зов)"“ Париж, 1923
 2. „"Листи от градината на Мория. (Озарение)"“ Париж, 1924
 3. „"Община"“ Урга, (Улан-Батор), 1926
 4. „"Агни-Йога"“ Париж, 1929
 5. „"Безпределност том I"“, Париж, 1933
 6. „"Безпределност том II"“, Париж, 1934
 7. „"Йерархия"“ Париж, 1931
 8. „"Сърце"“ Париж, 1932
 9. „"Огнен свят том I“" Париж, 1933
 10. „"Огнен свят том II"“ Рига, 1934
 11. „"Огнен свят том III"“ Рига, 1935
 12. „"АУМ"“ Рига, 1936
 13. „"Братство"“ Рига, 1937
 14. „"Надземното I"“, 1938
 15. „"Надземното II"“
 16. „"Надземното III"“
 17. „"Надземното IV"“

Съществуват и допълнения към Учението на Живата ЕтикаРедактиране

 • „Ханум Искандер. Чашата на Изтока. Писмата на Махатмите“. Алатас: Нью-Йорк – Париж – Рига – Харбин, 1925.
 • „Основи на будизма“, Урга, 1926; Рига, 1940.
 • „Криптограми на Изтока“ Париж, 1929.
 • „Знамето на Преподобния Сергий Радонежки“ Алтаир: Рига, 1934.
 • „Писма на Е.Рьорих. Том I“. Рига: Угунс, 1940
 • „Писма на Е.Рьорих. Том II“. Рига: Угунс, 1940
 • „"Речник Агни Йога"“
 • „"Wishes to the Leader"“
 • „"Аспекти на Агни Йога"“
 • „"На прага на Новия свят"“

В България всички книги са преведени и издадени от Мария и Лъчезар Караиванови. Тиражите са изчерпани, но преводите им са предоставени за свободно разпространение в www.spiralata.net Понастоящем се преиздават от друго издателство "Агни Йога-България". В наличност са:

 1. „Листа от градината на Мория. Зов““ Враца, 2013
 2. „Листи от градината на Мория. Озарение““ Враца, 2013
 3. „Община““ Урга (Улан-Батор). Враца, 2013
 4. „Агни-Йога““ Враца, 2014
 5. „Безпределност том I““, Враца, 2015
 6. „Безпределност том II“, Враца, 2015,
 7. „Йерархия“, Враца, 2016,
 8. „Сърце“, Враца, 2017
 9. „Огнен свят том 1“, Враца, 2018
 10. "Огнен свят 2", Враца, 2019

Следват да се издадат и останалите споменати по-горе части от поредицата за Живата Етика.

Жива Етика – философия на космическата реалностРедактиране

Людмила Шапошникова[2] определя Жива Етика като „философия на космическата реалност“, свързана с философското течение на руския космизъм и философията на руския Сребърен век. Предходници и съвременници на Живата Етика, в чиито трудове се съдържат елементи, съзвучни с това учение, са учени и философи като Николай Фьодоров,[3] Константин Циолковски,[4] Владимир Вернадски,[5][6][7] Александър Чижевски,[7] Павел Флоренски,[8] Пиер Теяр дьо Шарден,[9] Николай Бердяев,[10] Иван Илин,[11] Виктор Скумин и др.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

 1. Living Ethics / Russian philosophy: Dictionary (Russian)/ Edited by M. Maslin. – Moscow, „Terra Knizhnii klub“; „Respublica“, 1999 – 656 p. – Living Ethics / „Russian philosophy. Small encyclopedia“. – Moscow, „Nauka“, 1995. – 624 p. – Roerich Helena Ivanovna / Short philosophic dictionary / Edited by A.P. Alexeev. – Second edition, revised and supplemented. – Moscow, TK Velby, „Prospect“ Publishing, 2004. The dictionary is prepared by group co-authors from sub-department of philosophy of humanist departments of Moscow State University named after M.V. Lomonosov. – From the resolution of International public and scientific conference „Cosmic ideology is a new thinking of the 21st century“.
 2. Л. В. Шапошникова. Философия космической реальности / Бюллетень комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского / Комисс. РАН. Вып. 18. – М.: Наука, 2005. – С. 82 – 98.
 3. М.М.ШИБАЕВА. Русский Космизм и духовное наследие Н.К.Рериха: мотивы созвучия. Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2003. – Том 2. Посетен на 26.03.2011
 4. Н.В.Башкова. Проблема преображения человека в философии К.Э. Циолковского и в учении Живой Этики Научные Чтения памяти К.Э. Циолковского. Секция „Космонавтика и общество: философия К.Э. Циолковского“, 2004 г. Посетен на 26.03.2011
 5. Яншин А.Л., Н.К.Рерих и В.И.Вернадский „Новая Эпоха“, №1 (16) 1998. Посетен на 26.03.2011
 6. Т.П. Сергеева. Н.К.Рерих и В.И.Вернадский: мировоззренческие параллели. Посетен на 26.03.2011
 7. а б В.Г. Соколов. Живая Этика и новая парадигма культуры (html). // „Культура и время“ 1/2008, 2008. Посетен на 27.03.2011. (на руски)
 8. Л.В. Шапошникова. Наука и Живая Этика. Рериховские чтения: Материалы Международной общественно-научной конференции. 1997. – М., 1999. – С. 18 – 30. Посетен на 26.03.2011
 9. Л. В. Шапошникова. Философия космической реальности / Бюллетень комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского / Комисс. РАН. Вып. 18. – М.: Наука, 2005. – С. 82 – 98. Посетен на 26.03.2011
 10. В.В. Фролов. Космизм философии Н.А.Бердяева и мировоззрение Рерихов. Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2003. – Том 1. Посетен на 26.03.2011
 11. А.В.Иванов. Живая Этика как метазнание. Посетен на 26.03.2011

Външни препраткиРедактиране

КонференцииРедактиране