Живко Гелев

български общественик

Живко Гелев е български общественик, деец на Македонското студентско дружество „Вардар“.

Живко Гелев
български общественик
Роден

Биография

редактиране

Живко Гелев е роден в град Скопие, тогава в Османската империя. Сътрудничи на издаването на вестник „Устрем“ (1923 – 1926) и на списанието „Родина“ (1926 – 1934). По това време е избран за председател на Македонското студентско дружество „Вардар“.[1][2]

През юли 1929 година е избран в ръководството на Съюза на македонските студентски дружества в чужбина в Париж.[3]

В полицейски доклад от 17 октомври 1934 г. (по повод на атентата в Марсилия) се казва: „В Париж има студент на име Живко Гелев, извънредно активен човек на организацията, но не е терорист. Родителите на Живко Гелев, които са от Македония, живеят в София.“[4]

  1. Михайловъ, Иванъ. Спомени, томъ II. Освободителна борба 1919 – 1924 г. Louvain, Belgium, A. Rosseels Printing Co., 1965. с. 27.
  2. Гоцев, Димитър. Младежките национално-освободителни организации на македонските българи 1919 - 1941. София, Издателство на БАН, 1988. с. 133, 139, 225.
  3. Алманах на българските национални движения след 1878, Академично издателство „Марин Дринов“, София 2005, с. 200 – 201.
  4. ЦДА, ф. 2123К, оп. 1, а.е. 23650 (sic), л. 132."