Живият плет е ограда от храсти и/или дървета, засадени близо едно до друго.

Живи плетове за намаляване на ветровата ерозия на почвата
Декоративен жив плет
Висок жив плет с отвор за преминаване
Лабиринт от жив плет

Както при изкуствените огради, живите плетове изпълняват една или няколко от следните функции:

  • възпрепятстване на преминаването;
  • намаляване на силата на вятъра;
  • ограничаване на видимостта;
  • означаване на границите на дадена територия;
  • декорация.

ВидовеРедактиране

Някои от видовете, които се използват за създаване на живи плетове са: