Кръговрат на живота

(пренасочване от Жизнен цикъл)

Кръговрат на живота, още жизнен цикъл, в биологията е поредица от промени във формата, които претърпява един организъм, връщайки се в изходното състояние. „Концепцията е тясно свързана с тези (концепции) на историята на живота, развитието и онтогенезата, но се различава от тях по обновяването.“[1][2] Преходите на формата могат да включват растеж, безполово размножаване или полово размножаване.

Жизнен цикъл на комар: Възрастен женски комар снася яйца, които се развиват през няколко етапа до зряла възраст. Възпроизвеждането завършва и продължава цикъла.

При някои организми различни „поколения“ от видовете се сменят по време на жизнения цикъл. За растенията и много водорасли има два многоклетъчни етапа и жизненият цикъл се нарича редуване на поколения. Терминът „история на живота“ често се използва, особено за организми като червените водорасли, които имат три многоклетъчни етапа (или повече), а не два.[3]

Вижте още редактиране

Източници редактиране

  1. Bell, Graham и др. The Architecture of the Life Cycle in Small Organisms // Philosophical Transactions: Biological Sciences 332 (1262). 1991. DOI:10.1098/rstb.1991.0035. с. 81 – 89.
  2. Biology of Human Pathogenic Trypanosomatids: Epidemiology, Lifecycle and Ultrastructure // Proteins and Proteomics of Leishmania and Trypanosoma. Т. 74. 2014. ISBN 978-94-007-7304-2. DOI:10.1007/978-94-007-7305-9_1. с. 1–42.
  3. [ISBN: 0+05+002485+XМеждународен стандартен номер на книга Dixon, P.S. 1973. Biology of the Rhodophyta. Oliver & Boyd. ISBN 0 05 002485 X]