Жлеза е орган (клетка или група от клетки), който отделя химични вещества.

Жлеза на дъното на стомаха, A - напречен разрез

При бозайниците жлезите отделят няколко вида вещества: