Република Хърватия административно е разделена на 20 жупании. Всяка жупания се състои от общини и градове, които общо надвишават 500. Бившата 21-ва „Жупания град Загреб“ е обединена със Загребска жупания през 1995 г. Град Загреб получава особен статут на самостоятелна административна единица през 1997 г.

До 1997 г. служебните имена на жупаниите са включвали и думата жупания преди наименованието на административната единица. След 1997 г. думата жупания е поставена накрая - така например бившата Жупания Вараждинска сега е Вараждинска жупания.

Според правилника за местните гербове и знамена жупанските знамена трябва да са съставени от 2 цвята, с поставени гербове по средата или в десния край на знамето.

 
Жупании в Хърватия
 1. Загребска
 2. Крапинско-загорска
 3. Сисашко-мославска
 4. Карловацка
 5. Вараждинска
 6. Копривнишко-крижевска
 7. Биеловарско-билогорска
 8. Приморско-горанска
 9. Лишко-сенска
 10. Вировитишко-подравска
 11. Пожежко-славонска
 12. Бродско-посавска
 13. Задарска
 14. Осиешко-баранска
 15. Шибенишко-книнска
 16. Вуковарско-сремска
 17. Сплитско-далматинска
 18. Истрийска
 19. Дубровнишко-неретванска
 20. Меджимурска
 21. Град Загреб