Здравословни и безопасни условия на труд

(пренасочване от ЗБУТ)

Здравословните и безопасни условия на труд, ЗБУТ в България са определени със закон, това е Законът за здравословни и безопасни условия на труд [1].

Здравословните и безопасни условия на труд касаят всички работници и работодатели и определят вредните фактори и условия за безопасност на труда.

Вредни фактори за здравето и безопасносттаРедактиране

 1. Физически; механични, акустични, електрически, оптически, лъчеви, йонизиращи и вибрационни.
 2. Химически
 3. Биологически
 4. Психологически
 5. и други.

Основни нормативни актовеРедактиране

 • Кодекс на труда
 • Правила по безопасност на труда
 • Отраслови правила по ЗБУТ
 • Ведомствени правила
 • Нормативни актове
 • Стандарти
 • стандартизирани документи
 • Международни конвенции по труда
 • Нормативни документи засягащи опазването на околната среда:
 1. Закон за опазване на околната среда
 2. Наредби за околната среда

Трудова злополукаРедактиране

Това са всички травматични увреждания ако са довели до временна нетрудоспособност, инвалидност или смърт на работника станали по-време или извършване на работа.

 • Ако е станало по време на работа
 • През времето на почивките
 • Или когато работещия отива или се връща от работа (в рамките на един час).
Трудовите злополуки се делят на
 1. Аварийни – пострадалите са трима или повече.
 2. Тежки – водят до загуба на трудоспособност над 50%.
 3. Смърт
 4. Обикновени
 5. Всички останали
Трудовите злополуки се декларират чрез попълване на декларация за трудова злополука в четири екземпляра.

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране