„Забавна Библия“ (на френски: La Bible amusante pour les grands et les enfants) е сатирична книга от Лео Таксил, издадена във Франция през 1882 година. В нея авторът коментира съдържанието на Стария завет, осмивайки логическите несъответствия, грешки и суеверия в текста.

Забавна Библия
La Bible amusante pour les grands et les enfants
Илюстрация от оригиналното издание
Илюстрация от оригиналното издание
Автор Лео Таксил
Първо издание 1882 г. г.
 Франция
Оригинален език Френски
Жанр Сатира