Задгранично представителство на ВМОРО и ВМРО

Задграничното представителство е организационен институт на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и по-късно на Вътрешната македонска революционна организация. Създаден е на Солунския конгрес на ВМОРО през 1896 година, с цел да поддържа връзка с чужди представители и да ги информират за положението в Македония и Одринска Тракия. Представителството се наема да изгради и ръководи погранични пунктове, по които да се прехвърлят оръжие, литература и чети. Институтът се установява в София[1] и действа успоредно с Централния комитет на ВМОРО и ВМРО, като до 1924 година се назначава от него. Институтът е закрит на Седмия конгрес на ВМРО в 1928 година.

Задгранично представителство на ВМОРО и ВМРО
Печат на Задграничнотопредставителство на ВМОРО
Печат на Задграничнотопредставителство на ВМОРО
Информация
Основана1896 г.
Закрита1928 г.
Част отВътрешна македоно-одринска революционна организация
Задгранично представителство на ВМОРО и ВМРО в Общомедия

ВМОРО редактиране

 
Удостоверение от Задграничното представителство на ВМОРО на Петър Юруков. Подобни удостоверения са издавани редовно на новоназначените войводи от България.

1896 – 1902 редактиране

За първи задгранични представители са избрани Гоце Делчев – от края на 1896 и Гьорче Петров – от март 1897 година. Представителството в България поддържа добри отношения с Върховния македоно-одрински комитет на Борис Сарафов, но влиза в разногласие с оглавилите ВМОК през 1901 година Стоян Михайловски и Иван Цончев. През 1899 Гоце Делчев създава и Четническия институт, като редовно изпраща български военни като войводи във вътрешността на Македония. През 1901 година Димитър Стефанов и Туше Делииванов са избрани от Централния комитет в Солун за задгранични представители на ВМОРО в София.

1902 – 1904 редактиране

Христо Татарчев и Христо Матов създават и оглавяват „Благодетелно братство за подпомагане на пострадалите в Македония и Одринско“, което е легалната страна на Задграничното представителство. Те приемат и взетото решение за всеобщо въстание на Солунския конгрес на ВМОРО от 1903 година. Преди началото Илинденско-Преображенското въстание задграничното представителство се наема да изпраща оръжие, да координира седемте революционни окръзи, да подготви българската общественост, политически елит и княз Фердинанд I. След потушаването на въстанието Христо Татарчев и Христо Матов подпомагат приемането на бежанци от България и издават „Мемоар на Вътрешната организация“, връчен на чуждестранните дипломати[2] По това време секретар на института е Атанас Ников

На 14 март 1904 година Васил Чекаларов, Борис Сарафов и други създават Временен комитет, целящ да замени Задграничното представителство на ВМОРО, но през 1905 година различията изчезват и комитетът се саморазпуска. Същата година Лука Групчев е включен в ЗП на ВМОРО[3].

1905 – 1907 редактиране

Мандатът на задграничното представителство на Татарчев и Матов изтича на 1 януари 1905 година. На Рилския конгрес на ВМОРО Гьорче Петров, Димитър Стефанов и Петър Попарсов са избрани за членове на Задграничното представителство. През 1906 година Сярската група проваля насрочения конгрес след смъртта на Даме Груев. Въпреки това, на съвещателно заседание на 23 декември 1906 година в София 23 делегати гласуват Борис Сарафов, Иван Гарванов и Христо Матов да оглавят ново временно задгранично представителство[4] на ВМОРО[5]. В отговор санданистът Тодор Паница убива през 1907 година Борис Сарафов и Иван Гарванов, като Христо Матов оцелява по случайност. Тодор Александров заема длъжността касиер по нареждане на Христо Матов.

1908 – 1919 редактиране

 
Удостоверение на Никола Делчев, подписано от задграничните представители Христо Матов и Христо Татарчев, 28 юни 1914 година

На Кюстендилски конгрес на ВМОРО от 1908 година за членове на Задграничното представителство в София са избрани Христо Матов, Михаил Дорев и Апостол Грежов, а за допълнителни членове доктор Христо Татарчев, Пейо Яворов и Христо Силянов[6]. Силното централизиране на организацията намалява влиянието на представителството, а след Младотурската революция то на практика преустановява дейността си.

След възстановяването на организацията в 1910 година за задгранични представители са избрани Тодор Лазаров и Павел Христов.[7] През 1915 година са избрани нови двама членове на представителството – Петър Кушев и Димитър Точков[8].

ВМРО редактиране

 
Разписка на Задграничното представителство от 12 септември 1906 година с подписите на Гьорче Петров, Петър Попарсов и Димитър Стефанов
 
Писмо от Задграничното представителство на ВМРО до Апостол Хаджигогу, 2 септември 1925 г., подписано от К. Пандов (псевдоним на Кирил Пърличев) и Н. Дреновски (псевдоним на Наум Томалевски)

1919 – 1924 редактиране

След възстановяването на ВМРО от Тодор Александров се възобновява и дейността на Задграничното представителство, втори по важност орган на организацията след Централния комитет. За членове са избрани Георги Баждаров, Наум Томалевски и Кирил Пърличев, като дейността им основно включва пропаганда сред западните общества и ОН на македонското революционно движение[9].

На конгреса в Сърбиново през февруари 1925 година с гласуване за членове са преизбрани Кирил Пърличев, Георги Баждаров и Наум Томалевски. Като резервни представители на Задграничното представителство са избрани Тома Карайовов, Йордан Бадев и Ангел Узунов. Заедно с членовете на ЦК на ВМРО Иван Михайлов, Георги Попхристови Александър Протогеров, и заместник членовете Петър Шанданов, Йордан Гюрков и Никола Василев образуват един висш съвет на ВМРО[10].

Пропаганда на Македонския въпрос в Западна Европа редактиране

 
Удостоверение от Централния комитет на ВМРО, че Кирил Пърличев е член на Задграничното представителство, 3 февруари 1925 година

Прекратяване на дейността редактиране

На конгреса в Крупник през 1928 година е решено организацията допълнително да се централизира и затова Задграничното председателство отпада като институция във ВМРО[11][12].

Външни препратки редактиране

Бележки редактиране

 1. Джонев, Ангел, „Георги Баждаров, Моите спомени“, София – 1929 г.
 2. Цочо Билярски, Валентин Радев, „Д-р Христо Татарчев – Македонския въпрос, България, Балканите и Общността на Народите“, Унив. Изд. „Св. Климент Охридски", 1996
 3. Николов, Борис Й. Вътрешна македоно-одринска революционна организация: Войводи и ръководители (1893-1934): Биографично-библиографски справочник. София, Издателство „Звезди“, 2001. ISBN 954-9514-28-5. с. 37.
 4. Слави Славов, „Дейността на временното задгранично представителство на ВМОРО от 1907 – 1908 г.“, МНИ
 5. История на България – електронно издание, ИК Труд (17 декември 1906 г.)
 6. Информация за Кюстендилския конгрес на ВМРО
 7. Гоцев, Димитър. Национално-освободителната борба в Македония 1912 – 1915, Издателство на БАН, София, 1981, стр. 15.
 8. Македония – история и политическа съдба, Том II, ИК „Знание“, София, 1998, стр.41.
 9. „Националноосвободителната борба в Македония, 1919 – 1941 г.“, Колектив, Македонския Научен Институт, София, 2002 г. [1]
 10. Информация за шестия конгрес на ВМРО
 11. Тюлеков, Димитър, „Конгресите на ВМОРО/ВМРО в историческата съдба на Македония“, МНИ, архив на оригинала от 28 април 2010, https://web.archive.org/web/20100428060641/http://www.filial.macedonia-science.org/print.php?news.20, посетен на 14 февруари 2010 
 12. Информация за седмия конгрес на ВМРО