Отваря главното меню

Законите на Кеплер описват не само движението на планетите около Слънцето, но и движението на спътниците около самите планети.

Съдържание

Закони на КеплерРедактиране

Първи законРедактиране

Орбитите на планетите са елипси, в единия от фокусите, на които се намира Слънцето.

Орбитите на планетите са много слабо сплеснати елипси и почти не се отличават от окръжност.

Втори законРедактиране

При движението на планетите около Слънцето техните радиус-вектори описват равни площи за равни интервали от време. От втория закон на Кеплер следва, че когато планетите преминават през перихелия си се движат с максимална скорост, а когато преминават през афелия - с минимална. Земята преминава през своя перихелий в началото на януари, а през афелия си - през юли.

Трети законРедактиране

Квадратите на периодите на обикаляне T на планетите около Слънцето
се отнасят, както кубовете на големите им полуоси a до Слънцето:  

Тук a1 и a2 са големите полуоси на всеки две планети до Слънцето, а T1 и T2 са периодите им на обикаляне около него. Следователно:
 

Вижте същоРедактиране