Закон за висшето образование

Закон за висшето образование е закон в България, с който се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.

Закон за висшето образование
— действащ —
Юрисдикция България

Външни препратки редактиране