Закон на Гей-Люсак

Закон на Гей-Люсак е закон от физиката.

Анимация, представяща зависимостта на обема на газа от температурата (закон на Гей-Люсак).

Френският химик Жозеф-Луи Гей-Люсак е открил два много важни закона, съответно през 1802 и по-късно през 1809 година. Законите на Гей-Люсак, Авогадро, Шарл и Бойл, събрани заедно, дават закона за идеалния газ.

Закон на Гей-Люсак за газовете (1802 г.)Редактиране

Законът на Гей-Люсак за газовете гласи, че:

„При постоянно налягане, отношението между обема на газа и неговата абсолютна температура е постоянна величина.“ Наричат още този закон „Закон за топлинно разширение на газовете“. Той е един от най-важните закони във физиката.

Казано по-просто, ако температурата на газа се увеличи, ще се увеличи и неговият обем, но само ако масата и налягането на газа останат константа. Тогава законът може да бъде изразен по математически път:

 

или

 

където:

V е обемът на газа.
T е температурата на газа.

Закон на Гей-Люсак за обемите (1809 г.)Редактиране

Законът на Гей-Люсак, открит през 1809 (според някои 1808 г.), гласи, че:

„Когато газовете реагират (или си взаимодействат), произведените и използваните обеми, измерени при една и съща температура и налягане, са в съотношения на малки, цели числа.“

Този закон изиграва много важна роля в развитието на модерната стехиометрия. През 1811 г. Амадео Авогадро използва закона на Гей-Люсак за обемите като основа за Закона на Авогадро, понякога наричан Хипотезата на Авогадро.

Закон на Шарл и Гей-Люсак?Редактиране

Днес има хора, които смятат, че законът на Гей-Люсак не трябва да се нарича така и че истинското му име трябва да бъде „Закон на Шарл и Гей-Люсак“. Това е така, тъй като Гей-Люсак е създал своя закон през 1802 г., основаващ се на информация от изследванията и експериментите на Жак Шарл, които били открити от Шарл през 1787 година, но така и не били публикувани. Въпреки това през годините е прието законът да носи името на Гей-Люсак и така е останал и до днес. Съществува и закон на Шарл, който също се отнася до газовете, и е създаден от Жак Шарл.