Закони на Раул

(пренасочване от Закон на Раул)

Френският учен Франсоа Раул е формулирал два закона, отнасящи се до термодинамиката.[1]

Първият закон на Раул се отнася за парното налягане над идеални разтвори и гласи:

Понижението на парното налягане над разтвор спрямо парното налягане над чистия разтворител е правопропорционално на молната част на разтвореното вещество.

е парното налягане над чистия разтворител, е парното налягане над разтвора, е молната част на разтвореното вещество.

Вторият закон на Раул се отнася до температурата на кристализация на разтвори.

Понижаването на температурата на кристализация на разтвора спрямо чистия разтворител е правопропорционална на съдържанието на разтвореното вещество на единица разтворител.

е температурата на кристализация на разтвора, а – на чистия разтворител. е криоскопската константа, а е молалната концентрация на разтвора, изразена като моловете на разтвореното вещество в един килограм разтворител.

Законът на Бекман има аналогичен вид и се отнася до повишаването на температурата на кипене на разтвора:

Означенията са аналогични, като е ебулиоскопската константа на разтворителя.

Източници

редактиране
  1. Термодинамика на течните смеси (PDF) // СУ „Св. Климент Охридски“.