Западномаришки въглищен басейн

Западномаришкият въглищен басейн се намира в района на Димитровград и заема около 70 km2 площ. Резервите от кафяви и лигнитни въглища възлизат на 118 млн. тона.[1]

Въгленаносните наслаги в басейна са с възраст горен олигоцен– среден миоцен. Дебелината им е около 150 m. Отделят се две въгленосни нива. Долното е с възраст горен олигоцен. Изградено е от сиви до тъмносиви или зеленикави глини, аргилити, мергели, пясъчници, глинести варовици. Въглищата са кафяви. Горното ниво е със средномиоценска възраст. То е изградено от кафяви, сиви и тъмносиви до черни глини и тъмносиви, сиви и сиво-бели пясъчници. В него има и два пласта с лигнитни въглища, които са с промишлено значение. Извличат се чрез подземен добив.[1]

ИзточнициРедактиране

  1. а б Научноинформационен център „Българска енциклопедия“. Голяма енциклопедия „България“. Том 5. София, Книгоиздателска къща „Труд“, 2012. ISBN 9789548104272. с. 2018.