Застъпниците са симпатизанти на определен кандидат, които в деня на изборите присъстват в избирателната секция, за да представляват интересите му.

Статутът на застъпника се доказва с Удостоверение, издавано от съответната Районна избирателна комисия (РИК) по предложение на кандидата.

Съгласно българското законодателство, застъпниците имат право да присъстват при преброяването на подадените гласове в края на изборния ден, като нямат право да участват в самата процедура на броенето, което се прави единствено от членовете на секционната избирателна комисия (СИК).

Практиката в САЩ и други страни е застъпниците да са доброволци. В България те получават възнаграждения от щабовете на кандидатите, които подкрепят. На практика платените застъпници са форма за закупуване на гласове.

ИзточнициРедактиране