Затворена задна закръглена гласна

Затворената задна закръглена гласна е гласен звук, срещан в много говорими езици и представян в международната фонетична азбука със символа u. Той е много близък до българския звук, обозначаван с „у“ (например, гласната в „луд“).

Затворена задна закръглена гласна
ВидЗатворена гласна
Задна гласна
Закръглена гласна
Символ в МФАu
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Затворената задна закръглена гласна е почти идентична с гласен еквивалент на беззвучната устнено-венечна приблизителна съгласна [w], като двата звука имат почти идентични характеристики.